การปรับปรุงและบริหารจัดการกระบวนการทำงาน

สูตรการอบรมหัวข้อ “การปรับปรุงและบริหารจัดการกระบวนการทำงาน” แก่บุคลากรกรมทางหลวงชนบท (Online) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 จัดโดยบริษัท แบล็คแบล็งบล็อค […]

นิล (Black Spinel)

“นิล” เป็นอัญมณีสีดำที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจว่านิล คือ Onyx แต่จริงๆ พลอยเนื้ออ่อนสีดำที่เรียกว่านิลมีอยู่หลายชนิด และชนิดที่มีความแข็งและสวยงามที่สุด คือ “Black […]

ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria)

ไซยาโนแบคทีเรีย หรือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (blue-green algae หรือ cyanobacteria) จัดอยู่ในไฟลัม Cyanophyta ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นผู้ผลิตลำดับแรกในระบบนิเวศเนื่องจากสามารถสังเคราะห์ด้วยด้วยแสงได้ […]