จิตใต้สำนึก คือคลังสมบัติที่อยู่ในตัวเราที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง เป็นสิ่งที่สร้างร่างกาย บำบัดร่างกาย รวมถึงความผิดปกติต่างๆที่อาจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้มันยังถูกใช้เพื่อดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตเรา จิตใต้สำนึกมีความตรงไปตรงมา ไม่สนใจเหตุผล ไม่เว้นถูกผิด เพียงแค่เราคิดหรือพูดบ่อยๆ ด้วยการใช้อารมณ์ที่เข้มข้น มันก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามา มันทำงานตามสิ่งที่จิตสำนึกเป็นผู้เลือก ผ่านการคิด การพูด การกระทำ จงระลึกเสมอว่าไม่มีผ่านความคิด คำพูด หรือการกระทำของผู้อื่นที่จะมีผลต่อจิตใต้สำนึกของเรา เว้นเสียแต่เราเปิดรับมันผ่านเข้ามาในจิตใจ จงสังเกตทุกความคิด คำพูด การกระทำ และเลือกเปิดรับเข้ามาเฉพาะสิ่งที่เป็นคุณส่งเสริมเราเท่านั้น หากพลั้งเผลอเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น ให้เพียงแค่ขอบคุณ แก้ไข หากิจกรรมทางเลือกใหม่ที่ส่งเสริมตัวเราแทน หรือปล่อยผ่านไป โดยไม่ต้องตำหนิโทษตัวเอง

วิธีการจัดการจิตใต้สำนึกที่ง่ายที่สุดก็คือ การเสนอแนะหรือตอกย้ำจิตสำนึกให้บ่อยครั้ง เวลาที่เหมาะสมได้แก่ ช่วงก่อนนอนหรือหลังจากที่ตื่นนอนทันที ด้วยการคิดหรือพูดสิ่งที่เราปรารถนา อย่าคิดหรือพูดสิ่งที่ไม่ต้องการ คำที่ควรหลีกเลี่ยง อาทิ ฉันทำไม่ได้ ฉันไม่สามารถ เป็นต้น โดยทั่วไปควรใช้คำที่ว่า ฉันสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยความช่วยเหลือของจิตใต้สำนึก และจงเชื่อมั่นศรัทธาในพลังที่อยู่ในตัวเราเอง จงให้จิตระลึกถึงสิ่งที่ดีที่สุดทีละนิดทีละหน่อย จินตนาการถึงความสุขในบั้นปลายหรือคำตอบต่อปัญหาต่างๆ ให้รู้สึกถึงความตื่นเต้นเร้าใจในความสำเร็จ ฝึกฝนทีละนิดละน้อย แต่บ่อยๆ สิ่งสำคัญคืออย่าฝืนและอย่าเคร่งเครียด หนึ่งในอันตรายที่ส่งผลเสียต่อจิตใต้สำนึกคือการเผลอปล่อยตัวปล่อยใจให้คล้อยตามความคิดในด้านการทำลาย เช่น ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ของผลที่จะตามมาจากสิ่งที่กระทำลงไป หากอยู่ในสภาวะนี้ ให้รีบเปลี่ยนความคิดไปในทางสร้างสรรค์ทันที และจงอย่าวิจารณ์ เปรียบเทียบ ริษยา คนอื่นที่ดีกว่าด้วยความคิดหรือคำพูดในแง่ลบ เพราะนอกจากจะไม่ส่งผลอะไรภายนอกแล้ว ยังเสี่ยงที่จะพลาดพลั้งให้จิตสำนึกเปิดรับเข้าสู่ใจตนอีกด้วย การอวยพรหรือแปลงความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจ จะเป็นการสร้างสรรค์ส่งเสริมเราได้เป็นอย่างดี

นอกจากการเสนอแนะหรือตอกย้ำจิตสำนึก ยังมีวิธีการจัดการจิตใต้สำนึกอื่นๆ เช่น การฝึกสติ การเชื่อมั่นว่าสามารถเปลี่ยนอนาคตได้ การเลือกเฉพาะอารมณ์ที่ต้องการ การเผื่อแผ่ความรักความปรารถนาดีออกไป การผ่อนคลายตนเองให้บ่อย การเอ่ยถ่อยคำที่สร้างสรรค์ เป็นต้น