“นิล” เป็นอัญมณีสีดำที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจว่านิล คือ Onyx แต่จริงๆ พลอยเนื้ออ่อนสีดำที่เรียกว่านิลมีอยู่หลายชนิด และชนิดที่มีความแข็งและสวยงามที่สุด คือ “Black pinel” ซึ่งพบมากในประเทศไทยนี่เอง

นิล จัดเป็นแร่ธรรมชาติ มีสูตรเคมีคือ (Mg,Fe)Al2O4 มีคุณสมบัทึบแสง สีดำสนิท ความวาวแบบแก้ว มีโครงสร้างผลึกแบบ Isometric ค่าความแข็งอยู่ที่ 7.5-8 ค่าความถ่วงจำเพาะ 3.58-3.61

เชื่อกันว่า นิล เป็นอัญมณีที่ส่งเสริมทางด้านการเงิน ความมีอำนาจ ความมั่นคง มีสง่าราศี สามารถปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และนำพาโชคลาภมาสู่ผู้เป็นเจ้าของ