เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโรน่า ส่งผลให้คณะแพทย์ พยาบาล ทำงานอย่างยากลำบาก ประกอบกับขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางทีมงานอันประกอบไปด้วยน้องเพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช ศิลปินวาดรูปมืออาชีพวัย 13 ปี และธนกฤต เลิศเมธาสกุล ผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการวาดหวัง วาดสุข ต้านภัย COVID-19 เพื่อช่วยระดมทุนสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกช่องทางหนึ่ง ประกอบกับยังได้ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและความกังวลของสังคม เพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องโดยตรงจากคำบอกเล่าของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผ่านศิลปินผู้ดำเนินการบันทึกผ่านงานศิลปะบนผืนผ้าใบ ซึ่งผู้มีจิตสาธารณกุศลสามารถเข้าร่วมชมพร้อมกับบริจาคผ่านแอฟลิคชั่น Zoom (Online Event) พร้อมร่วมบริจาคเงินแก่โรงพยาบาลและมูลนิธิต่อไป

เป้าหมายของกิจกรรม นอกจากได้ระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วยังได้ผ่อนคลายความตึงเครียดและความกังวนของสังคม เพิ่มความเข้าใจที่ถูกต้องโดยตรงจากคำบอกเล่าสบายๆของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีสุขภาพกายใจแข็งแรง