เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 3: Genetic Algorithm

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ หรือ ระบบฟัซซี่ (Fuzzy...

เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 2: Neural Network

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ หรือ ระบบฟัซซี่ (Fuzzy...

เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 1: Fuzzy Logic

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ หรือ ระบบฟัซซี่ (Fuzzy...

จากเพลง “เล่าสู่กันฟัง” สู่แนวทางการดำเนินธุรกิจ

ฟังเพลง “เล่าสู่กันฟัง” ของพี่เบิร์ดมาตั้งแต่รุ่นๆ เพิ่งร้องอ๋อก็ตอนที่นั่งเตรียมการสอน นศ. ป.ตรี เพราะเขาเชิญไปเป็น Guest speaker ก็เลยสกัดเอาความหมายแฝงที่บอกถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในยุคนี้ไปให้ นศ. ฟังกัน ที่อึ้งก็คือ พี่เบิร์ดย้ำถึงความสำคัญของ...

การตัดสินใจบนขอบความยุ่งเหยิงแนวทางของฮิวริสติก

ในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง อลหม่าน หากเราต้องการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่รวดเร็วและมีโอกาสที่จะแม่นยำ เราจำเป็นต้องอาศัยกฎอันเรียบง่ายตามแนวทางของฮิวริสติกเพื่อช่วยนำทาง กฎเหล่านี้ควรจะช่วยให้ตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อโอกาสที่กำลังจะวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วได้บ้าง กฎ How to – มีแนวคิดที่ระบุล่วงหน้าว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์หนึ่งได้อย่างไร กฎขอบเขต – การกำหนดขอบเขตที่จะไปให้ถึงหรือปริมาณที่จะเข้าครอบครอง ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสมดุล...

กฏที่เรียบง่ายบนสถานการณ์ที่ซับซ้อน

สิ่งต่างๆ อะไรก็ตามที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ว่าจะมีความเรียบง่ายหรือซับซ้อนในตัวมันเอง หากได้มารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูง ย่อมมีโอกาสเกิดความสลับซับซ้อนขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ซับซ้อนมากกว่าการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นแน่ เมื่อต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนที่เกิดจากการรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เราควรพิจารณาถึงศาสตร์แห่งความสลับซับซ้อน และเคล็ดลับ 10 ประการ (สำหรับฝูงชน) ดังต่อไปนี้ พัฒนาสิ่งที่ดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของกลุ่มในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม...

Strategic Play: Building Team Identity by LEGO Serious Play

Strategic Play: Building Team Identity by LEGO Serious Play “เอกลักษณ์ของทีม เอกลักษณ์ของเรา เป้าหมายของทีม เป้าหมายของเราความเชื่อมโยงสอดคล้อง คือโจทย์สำคัญที่นำไปสู่ความสุข...

บริการองค์กรแบบเปิดหรือปิด อย่างไหนดีกว่ากัน ?

หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจประเมินบริษัทเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแห่งหนึ่ง ก็มีคำถามน่าสนใจท้าทายให้ตอบ ผู้บริหารท่านหนึ่งถามขึ้นมาว่า รู้สึกสับสนมาระยะหนึ่งแล้วว่าการบริหารองค์กรที่เน้นกฏระเบียบน่าจะสร้าง productivity จากการทำงานของพนักงานได้ดีกว่าการมีบรรยากาศการทำงานแบบเปิดโอกาสไม่ใช่หรือ ทำไมทางที่ปรึกษาจึงบอกว่าแบบหลังทำให้เกิด productivity ได้ดีกว่าหละ ไอ้เราก็นึกในใจ ก็ผมมาประเมินสมรรถนะขององค์กรที่เป็นนวัตกรรมนี่หว่า จึงได้ตอบในประเด็นนี้ว่า ที่จริงแล้วจุดตัดสินที่จะบอกว่าแบบไหนดีกว่าอยู่ที่ปัจจัย 2...