Development of MTEC’s Strategic Roadmap Guiding Mission-Driven Research Activities

ทาง MTEC มีแนวคิดที่จะนำเครื่องมือเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีปัจจัยความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อการวิจัยและพัฒนาตลอดจนความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้พัฒนาขึ้น ไม่สามารถตอบสนองและสร้างประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมและประเทศได้อย่างเต็มที่ การพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยีด้วยการมุ่งเน้นพันธกิจขององค์กร จะช่วยให้ MTEC เสริมสร้างขีดความสามารถหลักขององค์กรเพื่อคงไว้ซึ่งศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางและผู้นำทางเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในลำดับต่อไป

Evolution

Evolution เป็นบอร์ดเกมที่สอนให้เห็นถึงความเป็นไปตามกลไลธรรมชาติได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมายในการเล่นอยู่ที่วิวัฒนาการของสัตว์ ซึ่งผู้เล่นจะต้องทำสัตว์ชนิดที่เลือกนั้นเกิดวิวัฒนาการและให้มีประชากรมากที่สุดก่อนจะจบเกม สัตว์แต่ละประเภทจะมีลักษณะกับวิธีการแตกต่างกันไป ถึงแม้จะเป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ก็ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และออกแบบมาได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง

Android

Android เป็นบอร์ดเกมแนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีโครงเรื่องเล่าถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดวงจันทร์ในอนาคต การดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับหุ่นยนต์กับโคลนนิ่งของมนุษย์ แถมยังมีความสามารถสื่อสารกันด้วยจิต บวกกับการเดินทางด้วยยานบินบนระบบขนส่งที่ก้าวล้ำกว่ายุคปัจจุบันมากๆ ผู้เล่นจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี และภาระที่จะต้องทำ ก็ไม่ต่างกับการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่เจอทั้งด้านดี ด้านร้าย ปนเปกันไป เป็นเกมที่เล่นยากและใช้เวลานานเพราะมีเรื่องพัวพันที่ขบคิดอยู่ไม่น้อยทีเดียว

Open เคล็ดเพื่อความก้าวหน้า

ที่แรกใช้ชื่อหัวข้อว่า “เคล็ดลับเพื่อความก้าวหน้า” แต่เพื่อนท้วงว่าคนอื่นก็ใช้กันทั่วไป เลยเปลี่ยนเป็น “Open เคล็ดเพื่อความก้าวหน้า” ดูจะเหมาะกว่า ก็มีประมาณนี้ครับ 1. รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี เห็นแก่ตัวไว้แต่อย่าให้ใครรู้สึกว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัว 2. อย่าทำงานมากเพราะจะกลายเป็นคนขยันแล้วคนอื่นจะไหว้วานจนกลายเป็นภาพลักษณ์ของคนใช้แรงงาน แต่จงสร้างการรับรู้แก่คนอื่นว่าได้ผลของงานมากจากการที่่ (ตัวเอง)...

พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ง่ายๆแค่นี้เอง

หากกล่าวถึงเรื่องในมุมธุรกิจอย่างสินค้าหรือบริการ หรือในมุมของการลงทุน ทุกคนคงจะได้ยินเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอมาบ้างไม่มากก็น้อย หลักคิดของพอร์ตโฟลิโอนั้นเรียบง่ายแต่สำคัญอย่างยิ่งยวด นั่นคือ การพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่อย่างเป็นองค์รวม เพราะเราจะต้องแบ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปสนับสนุนสิ่งที่มีอยู่นั้น คิดง่ายๆ ก็แรงกายกับเวลาของเรานี่แหละ สิ่งไหนสำคัญกว่าก็ทุ่มให้มากหน่อย สิ่งไหนด่วนใช้ก่อนก็ทุ่มให้ไปก่อน ความยากอยู่ที่มันไม่นิ่ง มันเป็นอนิจจัง บางสิ่งที่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจสำคัญ...

Empires: Age of Discovery

บอร์ดเกมที่จำลองสถานการณ์ในยุคล่าอาณานิคม ประเทศต่างแข่งขันกันเป็นมหาอำนาจด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตั้วแต่การท่องไปเพื่อค้นหาดินแดนใหม่ การครอบครองดินแดน มูลค่าของกองเรือพาณิชย์ ความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เล่น จากการที่ทรัพยากรเริ่มลดน้อยลง จึงต้องเกิดการแย่งชิง ช่างเข้ากับจริตของมนุษย์เสียนี่กระไร

แผนที่นำทาง (Roadmap) ตอนที่ 5: การวางแผนพอร์ตโฟลิโอกับแผนที่นำทางด้วยแนวคิดแบบ Mission-driven

การประยุกต์แนวคิดการวางแผนพอร์ตโฟลิโอมาใช้ในกระบวนการจัดทำแผนที่นำทางด้วยแนวคิดแบบ Mission-driven นั้น สืบเนื่องมาจากการจัดทำแผนที่นำทางในระดับหน่วยงาน อาจเกิดความซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากรและไม่สอดคล้องกับแนวทางขององค์กร หรือไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเกิดแนวคิดเพื่อบูรณาการการวางแผนพอร์ตโฟลิโอเข้ากับกระบวนการจัดทำแผนที่นำทาง ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุถึงความท้าทายและโอกาสในการส่งมอบผลงานออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังในระยะสั้นหรือพันธกิจร่วม (Shared Mission) ขณะเดียวกัน ก็ยังคงรักษาศักยภาพหรือสร้างขีดความสามารถเพิ่มเติม (Capability Building)...

สูตรสร้างมิตรภาพ

ผมรู้สึกประทับใจกับสูตรสร้างมิตรภาพของ ดร.แจ๊ค เซเฟอร์ (Dr. Jack Schafer) ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์การเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI โดยการเริ่มต้นด้วยประโยคเด่นของ มายา แองเจอโล ในหนังสือของเขา ที่กล่าวว่า “ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูด จะลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้เขารู้สึกอย่างไร”...

สมการดุลยภาพของ “ความฉลาด-ความโง่”

จากคำกล่าวของ ชาร์ลส์ บูเคาว์สกี ที่ว่า “ปัญหาของโลกนี้คือคนฉลาดมักเต็มไปด้วยข้อสงสัย ขณะที่คนโง่เปี่ยมล้นด้วยความมั่นใจ” “The problem with the world is that the intelligent...

Roadmapper, Roadmapee and Roadmapware

ด้วยความรู้จากการทำวิทยานิพนธ์และคลุกคลีในการทำโครงการวิจัยในด้าน Technology Roadmapping อยู่ระยะหนึ่ง ก็พบว่า มีการให้คำนิยามและอธิบายถึง keyword คำว่า “Roadmap” หรือแผนที่นำทาง และ “Roadmapping” หรือกระบวนการจัดทำแผนที่นำทาง แต่ยังไม่มีการระบุถึงบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา...