อุปนิสัยที่ 7: หมั่นลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw)

โลกนั้นช่างหมุนเร็ว ถ้าเราหยุด ก็เหมือนกับถอยหลัง … การหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปรียบดุจคนตัดต้นไม้ที่ลับเลื่อยให้คมอยู่ตลอดเวลา แม้จะต้องเร่งตัดต้นไม้ก็ตามที เสมือนหนึ่งพวกเราที่ทำงานหนักกันทุกวัน แต่ต้องหาเวลาไปพัฒนาตนเองด้วย ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น การพัฒนาตนเองสามารถทำได้ใน 4 เรื่อง ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านปัญญา ด้านจิตวัญญาณ และด้านสังคม

ภาพประกอบ: Summary of Stephen Covey bestseller “7 habits” Infographic (https://visual.ly/summary-stephen-covey-bestseller-7-habits)