นิล (Black Spinel)

“นิล” เป็นอัญมณีสีดำที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจว่านิล คือ Onyx แต่จริงๆ พลอยเนื้ออ่อนสีดำที่เรียกว่านิลมีอยู่หลายชนิด และชนิดที่มีความแข็งและสวยงามที่สุด คือ “Black […]

ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria)

ไซยาโนแบคทีเรีย หรือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (blue-green algae หรือ cyanobacteria) จัดอยู่ในไฟลัม Cyanophyta ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นผู้ผลิตลำดับแรกในระบบนิเวศเนื่องจากสามารถสังเคราะห์ด้วยด้วยแสงได้ […]

หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะด้วย Agile & Design Thinking บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะด้วย Agile & Design Thinking เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า” เมื่อวันที่ 6 มกราคม […]