การให้เหตุผลเกี่ยวกับการกระทำของคุณจะทำให้คนอื่นเห็นอกเห็นใจและยินดีจะช่วยเหลือคุณมากขึ้น โดยไม่สำคัญเลยว่าเหตุผลนั้นจะสมเหตุสมผลหรือไม่ การได้รู้สาเหตุทำให้คนเราสบายใจ ในขณะที่การไม่รู้จะทำให้เราหงุดหงิด ดูเหมือนว่าคนเราจะเสพติดการให้เหตุผลมากเสียจนต้องหยิบมันมาใช้แม้ในยามที่ไม่จำเป็น