หนังสือชุดนี้ได้นำเสนอเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกบริบท ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสำหรับองค์กรหรือเพื่อใช้งานเป็นรายบุคคล เนื้อหาได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 เล่ม ได้แก่

กรอบที่ว่างเปล่า : สถาปนา (Blank Block : The Foundation) กล่าวถึงแนวคิดและการออกแบบเครื่องมือ

กรอบที่ว่างเปล่า : ประยุกต์ (Blank Block : The Application) กล่าวถึงการนำไปใช้รวมไปถึงการถอดแบบมาจากเครื่องมืออื่นที่มีอยู่

กรอบที่ว่างเปล่า : วัฒนาการ (Blank Block : The Evolution) กล่าวถึงการแต่งเติมเพื่อยกระดับครั้งสำคัญ

กรอบที่ว่างเปล่า : ปรมัตถ์ (Blank Block : The Perfection) กล่าวถึงคุณสมบัติเพื่อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบ

ช่องทางจำหน่าย : ebooks, ookbee, mebmarket