ผมรู้สึกประทับใจกับสูตรสร้างมิตรภาพของ ดร.แจ๊ค เซเฟอร์ (Dr. Jack Schafer) ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์การเป็นนักวิเคราะห์พฤติกรรมของ FBI โดยการเริ่มต้นด้วยประโยคเด่นของ มายา แองเจอโล ในหนังสือของเขา ที่กล่าวว่า “ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้คนจะลืมสิ่งที่คุณพูด จะลืมสิ่งที่คุณทำ แต่ไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้เขารู้สึกอย่างไร” ประกอบกับประโยคเด่นของ ซิก ซิกลาร์ ที่กล่าวว่า “ถ้ามัวมองหาเพื่อนก็จะหายากมาก  แต่ถ้าทำตัวเป็นเพื่อนเสียเอง คุณจะเจอเพื่อนได้ทุกหนแห่ง” แสดงให้เห็นถึงความเปิดใจและความรู้สึกที่เราประทับไว้กับบุคคลอื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมิตรภาพ ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการ Likability Quotient ที่เขาแสดงไว้ ดังนี้

มิตรภาพ = ความใกล้ชิด + ความถี่ + ระยะเวลา + ความเข้มข้น

ความใกล้ชิด คือ ระยะห่างระหว่างคุณกับอีกฝ่าย และการที่อีกฝ่ายได้เห็นหน้าคุณบ่อยครั้ง
ความถี่ คือ จำนวนครั้งที่คุณสัมผัสกับอีกฝ่ายในช่วงหนึ่ง
ระยะเวลา คือ ช่วงเวลาที่อีกฝ่ายพบเจอคุณ
ความข้มข้น คือ การใช้ภาษาพูดและ/หรือภาษากายสนองให้อีกฝ่ายพอใจทางกายและ/หรือพอใจทางใจได้มากน้อยเพียงใด