คำคม อินเตอร์ ภาค 18

341 Recognize that defeatis temporary bounce back. พึงระลึกว่าความพ่ายแพ้จะอยู่กับตัวเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น จึงควรหาหนทางหวนคืนสู่ชัยชนะ ด้วยความเชื่อมั่นดังเดิม 342 Some people are...