Technology

Blockchain – Cryptocurrency – DeFi

Blockchain บล็อกเชน (Blockchain) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง มุ่งเน้นให้ธุรกรรมออนไลน์ใดๆ สามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น สร้างสรรค์ได้มากขึ้น ประหยัดขึ้น รวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) […]

คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่นพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยี (เวอร์ชั่นทดสอบ)

คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่นพัฒนาแผนที่นำทางเทคโนโลยี (เวอร์ชั่นทดสอบ) Technology Roadmapping Web Application (Alpha Version) แผนที่นำทางเทคโนโลยี คืออะไร?             แผนที่นำทางเทคโนโลยี หรือ เทคโนโลยีโร้ดแมป (Technology […]

เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 3: Genetic Algorithm

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ หรือ ระบบฟัซซี่ (Fuzzy System) […]

เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 2: Neural Network

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ หรือ ระบบฟัซซี่ (Fuzzy System) […]

เบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตอนที่ 1: Fuzzy Logic

ระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเบื้องหลังเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) เป็นหัวใจ ระบบอัจฉริยะนี้ โดยหลักแล้วจะประกอบไปด้วยโมเดลดังนี้ ตรรกศาสตร์คลุมเคลือ หรือ ระบบฟัซซี่ (Fuzzy System) […]

Analog-based Digital 2

จากบทความในตอนแรกที่ผมได้อธิบายถึงที่มาที่ไปกับแนวคิดของ ดิจิตอลบนฐานของอนาล็อก หรือ Analog-based Digital นี้ จึงได้ทำเป็นแผนภาพมาอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพแนวคิดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ภาพแรกคือลักษณะของ analog ที่มีข้อมูลเป็นอะไรก็ได้จึงนำมาใช้งานในเชิงรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์เพราะมีปริมาณข้อมูลมหาศาลจากการที่มีความเป็นไปได้ของข้อมูลในตำแหน่งหนึ่ง ภาพที่สองคือลักษณะของข้อมูลดิจิตอลในตำแหน่งหนึ่งที่มีโอกาสเป็นได้แค่ 0 หรือ 1 หากนำทั้งสองภาพมารวมกันก็จะได้ภาพที่สาม […]

Analog-based Digital

ใครว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล ผมว่าเรากำลังจะเข้าตั้งแต่ยุคที่มีคอมพิวเตอร์ และตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ช่วงกลางของยุคดิจิตอลไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดิจิตอลกำลังจะเป็นขาลง แต่มันจะซึมซับให้ลึก ให้แยกออกได้ยากยิ่งขึ้น จนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการติดดับ แต่จะดูเหมือนราบเรียบต่อเนื่องราวกับว่าเป็นอนาล็อก ถ้าเป็นภาษาพุทธ คงเป็นการเกิดดับทุกขณะจิตจนแยกไม่ออก บอกไม่ได้ เพราะความถี่ที่สูงจนเกินความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์ปุถุชน หรือเทคโนโลยีจะนำพาเราไปสู่การบรรจบพบความจริงของธรรมชาติ (ในระดับของความเข้าใจ คงไม่ใช่ระดับของการมีประสบการณ์ร่วม) […]

Software Defined Everything

Software Defined Everything หรือ SDx คือ แนวคิดที่จะทำให้ซอฟท์แวร์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งที่ว่านี้ก็คือฮาร์ดแวร์ การทำ virtualize จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ในการผลักดันแนวคิดนี้ อันเป็นการต่อยอดหลักการ Virtualization และ Cloud […]

ความแตกต่างระหว่าง Big Data, Business Intelligence และ Analytics

ทั้งสามสิ่งมีความแตกต่างกันอย่างไร หากจะอธิบายอย่างง่ายให้เห็นภาพก็ขอยกแนวคิดการตั้งคำถามอย่างง่าย ด้วยการพิจารณาจากปลายทางย้อนไปสู่ต้นทาง มาประกอบ ได้แก่ “Why” เราจะเอาข้อมูลหรือสารสนเทศมาทำอะไร ไปใช้ในระดับใด ซึ่งสามารถตอบได้ด้วยการทำ “Analytics” คือการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ จนถึงระดับขึ้นการตัดสินใจ “What” เราจะใช้อะไรในการนำมาซึ่งการวิเคราะห์ อะไรที่ว่าก็หมายถึงรูปแบบของข้อมูล […]

Big Data (อภิมหาข้อมูล) เทคในโลยีเพื่อช่วยสนองความต้องการของมนุษย์แห่งศตวรรษใหม่

ถ้าพูดถึง?Big Data ก็จะมีเทคโนโลยีที่ตีคู่กันมา ได้แก่ Cloud Computing และ Internet of Things สรุปความสัมพันธ์ของสามสิ่งนี้ง่าย ที่เหลือมีข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตให้ศึกษาได้ชนิดที่ว่า “มากเกินไป” เพราะอะไรหนะหรือ เพราะเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค […]