อาวุธสำคัญในการอยู่รอดหรือเอาชนะบนสนามธุรกิจที่ต้องใส่ใจมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่

  1. Core Competency คือ การสร้างศักยภาพการแข่งขันจากภายใน เพื่อดึงเอาความสามารถออกมาใช้โดยเน้นที่ความยากต่อการลอกเลียนแบบจากคู่แข่ง ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวิจัยพัฒนา
  2. Competitive Advantage คือ การสร้างศักยภาพการแข่งขันจากภายนอก เพื่อสร้างจุดแข็งใหม่ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซึ่งเกิดขึ้นได้จากกลยุทธ์การตลาดและการขาย 

Core Competency จะต้องสกัดมาจากจุดแข็ง (Strength) ของบริษัท ขณะที่ Competitive Advantage มาจากการพัฒนากลยุทธ์ (Strategy) เพื่อตอบสนองตอบคู่แข็งหรือตลาด ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือรุกก็ตาม

 ประเด็นคืออะไรสำคัญกว่ากัน คำถามนี้ฟังดูไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ เพราะมันดู rigid มาก แต่ถ้าถามใหม่ว่า ณ ช่วงเวลาใดที่ควรให้ความสำคัญกับ Competency มากกว่า แล้วเวลาไหนที่จะต้องใส่ใจกับ Competitive Advantage มากเป็นพิเศษ ในความคิดเห็นของผู้เขียน ทั้งสองสิ่งไม่สามารถแยกพิจารณาหรือแยกกันมุ่งพัฒนาได้โดยสมบูรณ์ เพราะถ้ากลับไปดูความหมายของทั้งสองจะพบว่า ตัวเรากับคู่แข่ง คือยุทธศาสตร์ที่ต้องปักหมุดเพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ต้องเค้นหาเพื่อเปรียบเทียบว่าใครเก่งกว่าใครคือสิ่งที่ต้องระบุแก่ยุทธศาสตร์ให้ได้ แต่การจะจัดลำดับว่าจะสร้างศักยภาพก่อน (Core Competency) หรือสร้างจุดแข็งใหม่ให้ต่างให้ดีกว่าคู่แข่ง (Competitive Advantage) ก่อน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้อะไรแล้วบ้าง ถ้ารู้เขาแต่ไม่รู้เรา ก็ทำที่เราก่อน ถ้ารู้เราแล้วก็ควรหาหนทางรู้คู่แข่งเพื่อต่อยอดให้เหนือกว่าต่อไป