หากเรานึกถึงแหล่งน้ำซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น จะพบว่า ไม่ว่าแบบใดก็มีลักษณะทางกายภาพของน้ำที่พิจารณาได้เหมือนกัน นั่นคือ สีกับความใส สีที่เห็นเกิดจากองค์ประกอบที่หลากหลาย เป็นต้นว่า สีของแหล่งน้ำจากธรรมชาติมีองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสีอย่างนั้นจากสีของพื้นที่รับน้ำและแร่ธาตุที่ผสมในตัวน้ำ กรณีของแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างก็คงจะเป็นสีของพื้นที่รับน้ำและสารเคมีที่ผสมในตัวน้ำ อีกมุมหนึ่งของลักษณะที่อธิบายถึงความขุ่นหรือความใส คงต้องพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติของสสาร ขนาดของอนุภาคแต่ละประเภทโดยประมาณ

ผมกำลังยกตัวอย่างเพื่อจะถอดโครงสร้างเรื่องราวให้เห็นกันชัดชัด ได้แก่

  • ลักษณะที่เห็น (ประกอบกัคุณลักษณะที่เป็น)
  • องค์ประกอบที่ทำให้เกิดลักษณะแบบนั้น

ผมนำโครงสร้างอย่างง่ายนี้ ครอบใส่แนวคิดของกลยุทธ์น่านน้ำหลากสี (Colorful Ocean Strategy) ซึ่งมีกลยุทธ์น่านน้ำสีแดง (Red Ocean Strategy) กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy) กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว (Green Ocean Strategy) กลยุทธ์น่านน้ำสีม่วง (Purple Ocean Strategy) กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) และกลยุทธ์น่านน้ำสีดำ (Black Ocean Strategy) ในตอนนี้ คงยังไม่กล่าวถึงกลยุทธ์ แต่เรามาเริ่มกันที่ลักษณะและองค์ประกอบตามที่เกริ่นไว้กันก่อน

ลักษณะที่เห็น

ก็เห็นกันอยู่ว่าสีที่จำแนกแจกแจงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางธุรกิจว่ามีอะไรบ้าง ความหมายที่อธิบายไว้ ก็เป็นไปดังนี้

  • น่านน้ำสีแดง – แข่งกันเดือด
  • น่านน้ำสีคราม – ยังไม่มีใครแข่งด้วยเพราะแตกต่าง
  • น่านน้ำสีเขียว – ยั่งยืนด้วยคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคม
  • น่านน้ำสีม่วง – ผสมผสานด้วยน่านน้ำสีครามและสีเขียว
  • น่านน้ำสีขาว – เน้นการกำกับดูแลที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
  • น่านน้ำสีดำ –  เน้นเงินลงทุนจำนวนมาก ความหรูหราอลังการและสายสัมพันธ์ของเจ้าของและหุ้นส่วน

แต่ไม่เห็นมีใครนึกถึงว่ามันมีสภาพขุ่นหรือใสเลย จึงเป็นที่มาของความคิดที่ผมได้เพิ่มมิติของลักษณะ เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของสภาพการณ์มากยิ่งขึ้น ผมขอจำแนกสถานภาพทางธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่สอดคล้องกันนี้ว่า น่านน้ำที่มืด (Dark Ocean) กับ น่านน้ำที่สว่าง (Light Ocean) ก็อารมณ์เดียวกับ น้ำขุ่น น้ำใส นั่นแหละ

  • น่านน้ำที่มืด หมายถึง สภาพที่มีความโกลาหลวุ่นวาย (Turbulence)
  • น่านน้ำที่สว่าง หมายถึง สภาพที่มีความสงบสันติ (Peace)

องค์ประกอบที่ทำให้เป็น

จะมืดหรือจะสว่าง สิ่งที่เป็นองค์ประกอบซึ่งจะบอกว่าสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในขณะนั้นมีความโกลาหลวุ่นวายเพียงใด ก็คือ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) นั่นเอง