การตัดสินใจทำให้เราเหนื่อย หลังจากเปรียบเทียบ พิจารณาและตัดสินใจเรื่องต่างๆเรียบร้อยแล้ว คุณจะรู้สึกหมดแรง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ความอ่อนล้าจากการตัดสินใจ มันเป็นสิ่งอันตราย ทำให้คุณอ่อนไหวต้อโฆษณาและความต้องการชั่ววูบ ถ้าคุณเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจ มันจะทำให้คุณอ่อนไหวต่อสิ่งล่อใจมากขึ้น พลังใจก็เหมือนแบตเตอรี่ที่ค่อยๆถูกใช้จนหมด เราจึงต้องชาร์จไฟใหม่ด้วยการหยุดพัก ผ่อนคลาย หรือเติมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้ต่ำจนเกินไป