กลยุทธ์ธุรกิจที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริภาคในยุคดิจิทัล ได้แก่

  • Crowdfunding การร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์
  • Comprehensive Online Services การนำเสนอบริการที่หลากหลายรูปแบบแก่ลูกค้าภายใต้บริษัทแห่งเดียวกัน
  • Plug-and-Play Business Model แพลทฟอร์มที่ให้บริการจากผู้ผลิตหลายรายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  • Converging Global Supply and Demand แหล่งรวมผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าทั่วโลกด้วยมาตรฐานเดียวกัน
  • Executive Branding การสร้างแบรนด์ให้กับผู้บริหารของบริษัท
  • Artificial Intelligence / Machine Learning การผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของจักรกลให้เข้ากับธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์
  • พยากรณ์ และตัดสินใจอย่างถูกต้องรวดเร็ว และแม่นยำ
  • Visual Content Marketing การสร้างเนื้อหาแบบ visual เพื่อสร้างประสบการณ์และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคสื่อทางการตลาด
  • Influence Marketing กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดบนช่องทางโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย