คนเรามักจะประเมินค่าของสิ่งที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจไว้สูงจนเกินไป จนเกิดการใช้ความพยายามเป็นข้ออ้าง ซึ่งเป็นความไม่สอดคล้องทางความคิดทีี่ร้ายแรง กระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและป้องกันได้ยากมาก เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว เราควรประเมินผลงานของตัวเราอย่างเป็นกลางมากขึ้น ลองถอยออกมาพิจารณาผลลัพธ์จากการทุ่มเทเวลาและแรงกายดูให้ดี ขอเน้นว่าให้พิจารณาแค่ผลลัพธ์เท่านั้น