คนสมบูรณ์แบบ นักปฏิรูป นักสู้เพื่อคุณธรรม คนมีศีลธรรม

มีความคิดรอบคอบ การทำกิจกรรมทุกอย่างต้องเป็นแบบแผน วางแผนการทำงานรอบด้าน ทำให้บุคคลอื่นมองว่า เป็นผู้ที่ไม่เคยไว้ใจใคร คนที่ร่วมกิจกรรมในสังคมกับคนลักษณ์นี้ จะคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีน้ำใจ เป็นคนหวาดระแวง และมีความคิดว่า คนรอบตัวไม่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง คนอื่นมักจะทำให้งานเสียหาย หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ โดยมีความคิดว่า มนุษย์เป็นตัวตนที่เขาต้องเข้าควบคุมอย่างใกล้ชิด กิจกรรมงานทุกอย่างที่เขาเกี่ยวข้องต้องให้เขาเป็นผู้นำ เป็นคนวางแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบถึงจะวางใจได้ อุปนิสัยเช่นนี้ทำให้เขาเป็นคนที่ขาดเพื่อนคู่คิด ขาดเพื่อนแท้นิสัยชอบอยู่โดดเดี่ยว