ผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือ ผู้คอยดูแล นักพัฒนาคน

เป็นบุคคลที่มองโลกในด้านดีตลอดเวลา คนเบอร์ 2 เป็นบุคคลที่สร้างสรรค์ไมตรีกับคนทุกหมู่เหล่า เช่นบุคคลที่ใกล้ชิดเพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้องจะได้รับความปรารถนาดีจากคนลักษณ์นี้สม่ำเสมอ เมื่อถึงวันสำคัญ วันเกิดครบรอบแต่งงาน เขาไม่พลาดที่จะรำลึกถึงญาติพี่น้องมิตรสหายพร้อมสิ่งของกำนัล หน้าที่การงานของเขามักจะประสพความสำเร็จสืบเนื่องมาจากอุปนิสัยที่เอื้ออาทรต่อผู้คนรอบข้าง ผู้คนมักจะยินดีให้ความร่วมมือเมื่อเขาปรารถนาความช่วยเหลือ ในขณะที่มีภัยพิบัติเขาเสนอตัวเองเข้าช่วยเหลือทันที เป็นสาเหตุให้ถูกคนที่ไม่หวังดีหลอกลวงได้ง่าย สืบเนื่องจากการเป็นธุระจัดการนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมสารธารณะ