คนโศกซึ้ง ศิลปิน ผู้ใฝ่ความงาม ปัจเจกชน

เป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ศิลปิน เป็นคนละเอียดอ่อนต่อสิ่งแวดล้อม มีรสนิยมในการเสพ คนเบอร์4 พร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผู้ที่เขาปรารถนาพึงพอใจ เพื่อการได้ครอบครอง เมื่อได้ตามที่ตั้งใจแล้ว เขาก็จะไปค้นหาสิ่งใหม่ๆต่อไป คนลักษณ์นี้เป็นคนที่เสาะแสวงหาสิ่งที่ตัวเขาขาดหายไป ไม่ชอบสิ่งใดที่ธรรมดา สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตต้องแปลกใหม่ เขามีจินตนาการไร้ขอบเขต มีความสร้างสรรค์สูง เขาพร้อมที่จะสละทุกสิ่งที่กำลังสร้างอยู่เพื่อมุ่งกับสัมพันธภาพใหม่ที่คิดว่าเร้าใจแทรกเข้ามาในชีวิต เขาจะเป็นคนที่ผู้คนรอบข้างหลงใหลได้อย่างง่ายดาย