ผู้สังเกตการณ์ ฤาษี นักคิด นักค้นคว้าสำรวจ

เป็นคนชอบอยู่โดดเดี่ยวต้องการความเป็นส่วนตัวสูง เนื่องจากพฤติกรรมเช่นนี้ทำให้เขามีความมั่นใจว่าได้เฝ้าดูอย่างรอบด้านแล้ว มองดูสังคมรอบตัวแล้วเมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมจึงจะมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งผิดพลาด เมื่อได้มีโอกาสไปร่วมทำกิจกรรมกับสังคมหรือร่วมมือกับชุมชน ก่อนลงมือคนเบอร์ 5 ต้องการข้อมูลมาศึกษาตัดสินใจ และต้องมีการวางแผนงานตลอดเวลา แม้แต่การขับรถเดินทางที่เป็นกิจวัตรประจำวัน คนลักษณ์นี้ต้องมีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้าทุกครั้งเป็นนิสัย ปลอดภัยไว้ก่อน