นักปุจฉา ผู้จงรักภักดี นักตั้งคำถาม คนช่างสงสัย

คนลักษณ์นี้มองสังคมว่าเป็นสิ่งที่คุกคามล่วงล้ำชีวิตส่วนตัวของเขา การกระทำสิ่งใดที่ไม่ใช่กิจวัตรประจำวัน เมื่อเขาจำเป็นต้องร่วมด้วย เขาจะหวาดระแวงว่าจะมีอันตรายหรือไม่ ต้องคิดวางแผนงานก่อนเริ่มต้น เป็นผู้ชอบร่วมงานและเป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดี แต่ไม่ชอบเป็นผู้นำทีม ไม่ชอบผู้ที่ใช้อำนาจ เข้าใจและเห็นใจคนที่ถูกเอาเปรียบ ถ้าเขาได้เป็นผู้นำ เขาจะไม่สะดวกใจที่จะแสดงอำนาจ ชอบเก็บตัวไม่ค่อยชอบสังคมไร้สาระ ความที่เป็นคนระมัดระวังตัว จึงมักตั้งคำถามให้กับตัวเองเสมอ เป็นคนช่างสงสัยไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าจะให้ระบุอาชีพที่เหมาะสม เขาจะเป็นนักสืบ หรือหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเนื่องจากเป็นคนหวาดระแวงไปเสียหมด ปัญหาต่างๆ จึงไม่รอดไปจากสายตา