นักไกล่เกลี่ย ผู้ประสานไมตรี ตัวเชื่อม กาวใจ

เป็นบุคคลใฝ่สันติ เป้าหมายสำคัญของคนลักษณ์เก้าคือช่วยเหลือผู้อื่น ลักษณ์ที่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างท่องแท้ ไม่ชอบการเสี่ยงภัยใดๆ ไม่ชอบความขัดแย้ง ที่ไหนมีการชุมนุมต่อต้านเขาจะปฏิเสธที่จะไปร่วงวง ถ้ามีสิ่งของสมบัติที่จะแบ่งกัน และเขาเป็นคนจัดการทุกคนจะได้สิ่งตอบแทนเท่าเทียมกัน คนลักษณ์นี้มีความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างยอดเยี่ยม เขามีมนุษยสัมพันธ์ดี ในด้านส่วนตัวของคนลักษณ์นี้เขาไม่ชอบให้บุคคลอื่นมาก้าวก่ายชีวิตส่วนตัว คติประจำตัวคนลักษณ์นี้ “เมื่อช่วยเขาไม่ได้ ก็ขออย่าได้ทำร้ายพวกเขาเลย”