ข้อ 1 – จงเลือกข้อที่ใกล้เคียงกับตัวเองที่สุด

 

ฉันค่อนข้างจะรักอิสระ มีความมั่นใจตนเอง รู้สึกว่าชีวิตจะมีรสชาติเมื่อได้ต่อสู้ ฉันกำหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยตนเอง และลงมือกระทำเพื่อให้บังเกิดผล ฉันไม่ชอบนั่งคอยโชคชะตา ปรารถนาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ไม่ชอบให้ใครบังคับ และไม่แสวงหาการเผชิญหน้าโดยไม่จำเป็น ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรและกระทำเพื่อให้ได้มา มักจะทำงานหนัก และเล่นอย่างจริงจัง

ฉันค่อนข้างเป็นคนเงียบ มีโลกส่วนตัว ไม่ค่อยชอบออกสังคม รู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจในการเป็นผู้นำและแข่งขันกับผู้อื่น หลายคนมักบอกว่าฉันเป็นคนช่างฝัน ปลุกเร้าด้วยจินตนาการ ฉันมีความพึงพอใจได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกกระตือรือร้นตลอดเวลา

ฉันค่อนข้างมีความรับผิดชอบและชอบอุทิศตัวอย่างสูง จะรู้สึกแย่มากเมื่อไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาหรือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังได้ ฉันอยากให้คนอื่นรู้ว่า ฉันอยู่ที่นั่นเพื่อเขา และจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเขา ฉันได้เสียสละเพื่อผู้อื่นอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ ฉันมักจะไม่ได้ดูแลตัวเองนัก ทำงานในสิ่งที่ต้องทำและพักผ่อน โดยทำในสิ่งที่อยากทำเมื่อมีเวลาเหลือ

ข้อ 2 – จงเลือกข้อที่ใกล้เคียงกับตัวเองที่สุด

ฉันเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี รู้สึกว่าสิ่งต่างๆ ดำเนินไปได้ดีที่สุดแล้ว สนใจสิ่งต่างๆรอบตัว ชอบอยู่ร่วมกับผู้คนและช่วยเขาให้มีความสุข ฉันพอใจที่จะแบ่งปันความสุขให้เขา จนบางครั้งฉันก็ละเลยการแก้ปัญหาของตนเอง

ฉันเป็นคนที่มีความรู้สึกรุนแรงต่อสิ่งต่างๆ ผู้คนมักจะรู้สึกถึงความกังวลไม่สบายใจของฉัน ฉันต้องการรู้ว่าฉันอยู่ร่วมกับคนอื่นในสถานะใด สิ่งใดหรือใครที่ฉันสามารถพึงพาได้ เมื่ออารมณ์เสีย ฉันต้องการให้คนอื่นตอบสนองและมีอารมณ์ร่วม ฉันรู้กฏแต่ไม่อยากให้ใครมาบอกว่าต้องทำนั่นทำนี่ ฉันอยากตัดสินใจด้วยตัวเอง

ฉันเป็นคนที่มักจะควบคุมตนเองและมีเหตุผล ไม่สะดวกใจกับการมีอารมณ์ความรู้สึก ฉันเป็นคนมีประสิทธิภาพ ชอบความสมบูรณ์แบบและชอบทำงานด้วยตนเอง เมื่อมีปัญหาและความขัดแย้ง ฉันจะพยายามไม่ใช้อารมณ์เข้าไปจัดการ บางคนจึงมักบอกว่าฉันเย็นชาและแยกตัว นั่นเพราะฉันไม่ต้องการให้อารมณ์ความรู้สึกมาทำให้เขวจากสิ่งที่สำคัญกว่า

 

คุณยังเลือกคำตอบไม่ครบทุกข้อ