คำคม อินเตอร์ ภาค 13

241
The present is always determined by the past, and always we are free to determine the future.
ปัจจุบันถูกกำหนดโดยอดีต และเราก็มีอิสระเสมอในการกำหนดอนาคตของเรา
H.J. Forman
242
Love yourself. Cherish  your developing strengths and capabities.
จงยึดมั่นพัฒนาความแข็งแกร่งของจิตใจ และความสามารถของตัวคุณอยู่เสมอ
243
The one self-knowledge worth having is to know one’s own mind.
การพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อรู้จักตนเองและรู้จักจิตใจของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
F.H. Bradley
244
To establish oneself in the world, one does all one can to seem established there already.
สำหรับการพิสูจน์ตัวเองบนโลกใบนี้นั้น หากใครคนหนึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพอจะทำได้ ด้วยตัวเของเขาเองจนถึงที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว ก็เป็นเครื่องแสดงว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองสำเร็จแล้ว
Francois Duc de La Rochefoucauld
245
In this world without quiet corners, there can be no easy escapes from history, from hullabaloo, from terrible, unquiet fuss.
ไม่มีมุมใดในโลกนี้ ที่จะมีความสงบเงียบได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะหลบหนีไปจาอดีต หลีกหนีจากความโกลาหลอลหม่าน และจากความวุ่นวายต่างๆไปได้โดยแท้จริง
Salman Rushdle
246
When you get down-spirited from time, take a break and relax. Keep your eyes on the goal and not on the stumbling blocks in the way.
ในบางเวลาที่คุณท้อแท้ หมดกำลังใจ จงหยุดพัก…และผ่อนคลาย พยายามไปที่จุดหมายของคุณ แทนการมองไปยังอุปสรรคที่กีดขวางอยู่
247
Develop a loyalty to those you serve be a team player and everybody benefits.
ในองค์กรที่ประกอบไปด้วยผู้ร่วมงานที่ทำงานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์และสามัคคีย่อมจะประสบความสำเร็จอย่างสูง
248
No one can build his security upon the nobleness of another person.
ไม่มีใครสามารถสร้างเสริมตนเองได้ ด้วยการอาศัยความดีงามของคนอื่นสร้างเสริม
Willa Cather
249
It is an equal failing to trust everybody and to trust nobody.
การไม่ไว้ใจใครเลยกับการไว้ใจใครไปเสียหมดทุกคน ต่างก็เป็นความล้มเหลวพอๆกัน
English proverb
250
It’s helpful to work hard-but just as important to work smart.
การทำงานหนักนั้น มีประโยชน์ยิ่งและสิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำงานด้วยความฉลาดเฉลียวและเชี่ยวชาญ
251
Where there is an open mind, there will always be a new frontier.
ที่ใดที่จิตใจเปิดกว้างพร้อมจะรับสิ่งใหม่ๆ ที่นั้นจะมีปรากฏการณ์ทางความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นและเพิ่มพูนเสมอ
Charles F. Kettering
252
Take calculated risks. That is quite different from being rash.
การเสี่ยงทำสิ่งใดโดยได้ไตร่ตรองถี่ถ้วนแล้วนั้น แตกต่างจากการรีบร้อนโดยขาดความยั้งคิด
253
Consider new objectives. Creativity comes when your mind is relaxed and you give it a chance to probe.
เมื่อชีวิตพบกับอุปสรรค ลองสร้างจุดมุ่งหมายใหม่ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ เมื่อจิตใจของคุณผ่อนคลาย และเมื่อใจของคุณผ่อนคลายแล้ว ความคิดสร้างสรรค์จะพิสูจน์ตัวของมันเอง
254
You must learn to be still in the midst of activity and to be vibrantly alive in repose
คุณต้องเรียนรู้ที่จะดำเนินไปด้วยความมีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงในบุคลิกที่นิ่งสงบ
Indira Gandhi
255
Trust your gut.
จงเชื่อมั่นในความกล้าหาญของตน
Barbara Walters
256
What you persist in doing becomes easier because your power to dot it, and do it better, increases.
ความตั้งใจจริงจะทำให้การงานใดก็ตามที่คุณทำอยู่ง่ายขึ้น เพราะพลังจากความตั้งใจนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างไปได้
257
If you’re getting too many rejections in life, it’s time to evaluate your course of action.
ถ้าในชีวิตคุณเป็นฝ่ายถูกปฏิเสธมากจนผิดปกติ…ก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงมือสำรวจตนเอง
258
A thought which close not result in an action is nothing much, and an action which does not proceed from a though is nothing at all.
ความคิดที่ปราศจากการลงมือทำนั้นไม่ได้มีค่ามากนัก แต่การกระทำโดยปราศจากความคิดนั้น ไม่มีค่าอะไรเลย
George Bernanos
259
Once you have earned a favorable reputation for getting results, you will find people comeing back again and again.
ในทันทีที่คุณได้รับชื่อเสียงอันเนื่องมาจากผลงาน และความสำเร็จในทางใดทางหนึ่งของคุณ คุณจะพบว่าในห้วงเวลาเหล่านั้นจะมีผู้คนแวะเวียนมาหาคุณครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ตลอดเวลา
260
The ablest man I ever met is the man you think you are.
คนที่มีความเป็นเลิศมากที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยพบ ก็คือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเช่นนั้น
Franklin D. Roosevelt

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1