คำคม อินเตอร์ ภาค 15

281
Don’t clutter your desk. Rather, establish a logical flow of items to accomplish in order of priority.
อย่าปล่อยให้โต๊ะทำงานของคุณ เต็มไปด้วยความรกเรื่อไร้ระเบียบใดๆ แต่จงหันมาจัดระเบียบอุปกรณ์ทุกชิ้นที่คุณต้องใช้งานตามความสำคัญก่อนหลังเป็นหลัก
282
Be your own coach-you know best how to motivate yourself into giving a top-level performance.
จงเป็นครูผู้ฝึกสอนตัวเอง เพราะมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่าจะดึงเอาศักยภาพทั้งหมดที่คุณมีอยู่นั้นออกมาใช้งานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
283
Wisdom begin in wonder.
ความสงสัยและรู้จักไต่ถามนำมาซึ่งความรอบรู้และเฉลียวฉลาด
Socrales
284
Moderation in all things is vitally important.
การรู้จักความพอดีในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
285
If  you serve others well, you will see a ripple effect: a radiation of good results spreading everywhere, in every direction.
การบริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ เราก็จะได้รับการตอบแทนกลับมาในทิศทางเดียวกัน กระแสการตอบรับนั้นจะแผ่กระจายรังสีแห่งความดีงามไปทุกทิศทุกทาง
286
Don’t tell your subconscious that you can’t do something or else it will say , “Okay.”
จงอย่าบอกจิตสำนึกของคุณว่า “คุณทำไม่ได้” เพราะมันจะเห็นด้วยทันที และคุณจะทำอะไรไม่ได้เลย
287
When you reach the end of your rope tie a knot in it and hand on.
เมื่อคุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างตั้งใจไว้แล้ว ตั้งสติให้มั่น แล้วมุ่งต่อไป
Thoms Jefferson
288
We are all lumpy with talent. The trick is to release it.
พลังแห่งความสามารถพิเศษที่เรามีอยู่นั้นเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว เหลือเพียงปล่อยมันออกมา อย่างมีความหมายเท่านั้น
Eric Hoffer
289
When things are going well don’t be afraid to feel exuberant.
เมื่อทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีแล้ว ก็จงอย่ากลัวเกรงที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่และเต็มพลัง
290
What we see depends mainly on what we look.
สิ่งที่เราค้นพบนั้นขึ้นอยู่กับการแสวงหา
291
We often think of comr omise as a dirty word, but actually, compr mise can be a fine way to solve problems.
พวกเรามักจะคิดว่าการประนีประนอมเป็นสิ่งไร้ค่า แต่ในความเป็นจริงแล้วการประนีประนอมเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาเสมอ
292
To see things in the seed, that is genius.
การเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้งถึงแก่นนั้นเทียบเท่าได้กับความเป็นอัจฉริยะ
Lao tzu
293
Sketch out every way imaginable to sell yourself. And all the while, keep searching for even more ways.
จงวางแผนในทุกๆอย่างที่คุณสามารถคิดได้ และค้นหาหนทางใหม่ๆ อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง
294
When you treat others with esteem, their self-esteem grows stonger.
เมื่อใดที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพนับถือ ก็จะกลายเป็นตัวอย่างให้เขาเริ่มเคารพนับถือตัวเองมากขึ้น
295
Do What you can with what you have where you are.
จงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ด้วยพลังและศักยภาพทั้งหมดที่คุณมี
Theodore Roosevelt
296
The ability to beat the odds lies within us all.
ความสามารถที่จะเป็นอะไรนั้น แท้จริงซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับกลวิธีที่เราจะดึงออกมาใช้เท่านั้นเอง
297
Set clear-cut goals: nuture an active, probing, open mind; cultivate deeply felt desires you will direct your destiny.
จงวางเป้าหมายที่ชัดเจน หมั้นดูแลจิตใจให้เต็มที่ด้วยความกระตือรือร้น ความใฝ่ฝันและความพร้อมในการเปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมทั้งปลูกฝังความต้องการอันแรงกล้าในใจคุณ ทั้งหมดนี้จะนำคุณไปถึงฝั่งฝันที่คุณมุ่งมั่นไว้
298
Make a commitment to be a professional, no matter how big or small the task may by.
จงทำทุกอย่าง อย่างมืออาชีพ ไม่ว่างานนั้นจะใหญ่หรือเล็กเพียงใด
299
The human being never has the time to be. He only has the time to become.
ความเป็นไปได้ของคนเรานั้น ไม่เคยรอเวลาที่ “จะเป็น” ต้องใช้เวลาที่จะ “กลายเป็น” เท่านั้น
Georages Poulet
300
Dreams are the touchstones of our personality.
ความใฝ่ฝันคือสิ่งสะท้อนความเคลื่อนไหวของชีวิต
Henry david Thoreau

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1