คำคม อินเตอร์ ภาค 18

341
Recognize that defeatis temporary bounce back.
พึงระลึกว่าความพ่ายแพ้จะอยู่กับตัวเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น จึงควรหาหนทางหวนคืนสู่ชัยชนะ ด้วยความเชื่อมั่นดังเดิม
342
Some people are always grumbling because roses have thorns. I am thankful that thorns have oses.
บางคนไม่ชอบที่ดอกดอกกุหลาบมีหนาม แต่ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ในหนามนั้นมีดอกกุหลาบอยู่
Alphonse Kair
343
Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose.
อย่ามัวคิดถึงแต่อดีต เพราะถึงอย่างไรมันก็ผ่านไปแล้ว จงคิดถึงอนาคตให้มากๆ เพราะมันเป็นโอกาสที่เรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะยอมแพ้หรือสู้ต่อไป
Lyndon B. Johnson

344
Be innovative. It’s amazing what can happen if you constantly think about how to do things more effectively.
พยายามริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าเสมอ คุณจะประหลาดใจที่ได้พบว่าคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ
345
Realize that each person thinks that he or she is the most important person; respect everyone’s individual viewpoint.
พึงระลึกไว้เสมอว่า คนทุกคนล้วนคิดว่าตัวเองนั้นสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงควรเคารพความคิดและสิทธิส่วนบุคคลของคนทุกคน
346
Things should be made simple as possible but no simpler.
สิ่งต่างๆควรจะถูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่ใช่สร้างขึ้นมาอย่าง “มักง่าย”
Albert Einstein
347
Stretch your mind with exciting new objectives even thongh the way to achieve them may not  be immediately apparent.
จงกระตุ้นความรู้สึกและจิตใจของคุณด้วยเป้าหมายใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเร้าใจอยู่เสมอ แม้ว่าหนทางจะทำสำเร็จอาจยังไม่ปรากฏขึ้นอยู่ก็ตาม
348
Embrace the challenge of keeping your knowledge, skills, and abilities sharp and growing.
จงรักษาไว้ซึ่งความรู้ ทักษะและความสามารถของตัวคุณ ทั้งพยายามทำให้มันเพิ่มพูนและหักเหลี่ยมขึ้นเรื่อยๆ

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1