คำคม อินเตอร์ ภาค 5

81
Our senses don?t deceive us: our judgement does.

สามัญสำนึกไม่เคยหลอกลวงเรา การคิดพิจารณาต่างหากที่มักจะลวงให้เราเข้าใจผิด
Johann Wolfgang von Goethe

82
I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by a conscious endeavor.
ไม่มีความจริงใจใดที่จะให้กำลังใจข้าพเจ้าได้มากเท่ากับความจริงที่ว่า มนุษย์สามารถยกระดับชีวิตของตนเองได้ด้วยความพยายามและมานะอดทน
Henry David Thoreau

83
Got an idea? Than explain its benefits so that they are understood clearly by others.
หากคุณคิดอะไรใหม่ๆได้ อย่ารีรอที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้และได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นด้วย

84
Character is singularly contagious.
ความน่าทึ่งประการหนึ่งของอุปนิสัย คือการสามารถเปลี่ยนถ่ายสู่กันได้โดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัว

85
Opportunity, sooner or later, comes to all who work and wish.
ไม่ช้าก็เร็วโอกาสที่ดีจะตกเป็นของผู้ต่อสู้และมุ่งมั่นและปรารถนาจะได้มัน
Lord Stanley

86
Daily self-management is an art.
การจัดแจง จัดการกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

87
Let no man imagine that he has no influence.
อย่าให้ใครคนใดคิดว่า ตัวคุณนั้นไม่มีอิทธิพลบารมีหรืออำนาจวาสนาใดๆเลย
Henry George

88
Only those who have the patience to do simple things perfectly will acquire the skill to do difficult things easily.
มีเพียงคนที่มีความมานะอดทนในการทำสิ่งง่ายๆธรรมดาๆ ก็ออกมาได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้น จึงจัดการกับสิ่งที่ยากยิ่งให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้
Friedrich Schiller

89
Do the job so well that even your toughest critic-you-can take pride in the results.
จงทำงานให้ดีเท่าที่จะได้จนแม้แต่นักวิจารณ์ผู้ก้าวร้าวที่สุด ซึ่งก็คือตัวคุณเองก็ยังหาข้อตำหนิติเตียนไม่ได้

90
New approaches are needed. The problems we face today are different from the problems we faced yesterday.
วิธีการใหม่ๆ นั้นสำคัญอยู่เสมอ เนื่องจากปัญหาที่เราต้องเผชิญอยู่ในวันนี้ นั้นมักจะต่างไปจากปัญหาที่เราเคยประสบมาเมื่อวาน

91
You are the one who must bring about the results and outcomes you desire in life, Nobody else can do that for you.
ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้นำความสำเร็จที่คุณใฝ่หามาให้ตนเอง ไม่มีใครอื่นที่จะทำหน้าที่นี้แทนคุณได้

92
You must have a clear mental picture of the correct thing before you can do it successfully.
คุณจะต้องมีภาพร่างของสิ่งที่คุณจะทำ อย่างถูกต้องและชัดเจนในความคิดของคุณก่อน คุณจึงจะสามารถจะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้
Alex Morrison

93
Nothing is stronger than habit.
ไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงหนักแน่นไปกว่าสิ่งที่ทำเป็นประจำเกิดเป็นนิสัย
Ovid

94
Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.
โอกาสหลายสิ่งหลายอย่างอาจเข้าไปหาคนที่เฝ้าแต่รอคอย แต่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นเพียงเศษส่วนที่เหลือจากคนผู้ซึ่งมีความกระตือรือร้นได้เข้าไปไขว่คว้า แล้วได้มาก่อนหน้านั้นแล้ว
Abraham Lincoln

95
Learning the art of talking with others is only half of the battle you need to learn the art of listening to them as well.
การเรียนรู้ศิลปะในการพูดกับผู้อื่นนั้น นับเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสนามรบเท่านั้น คุณต้องเรียนรู้ถึงศิลปะของการฟังด้วยเช่นกัน

96
Persistent people being their success where others end in failure.
บุคคลที่พบความสำเร็จจากความมานะพยายามมักเริ่มต้นความสำเร็จของเขาจากจุดที่คนอื่นๆล้มเหลวเสมอ
Edward Eggleston

97
Enthusiasm finds the opportunities and energy makes the most of them.
ความกระตือรือร้นนำพาคุณไปสู่โอกาส ในขณะที่ความอุตสาหะมานะ มั่นจะทำให้โอกาสที่ได้มานั่นมีค่ามากที่สุด
Henry s. Haskins

98
Clear your mind of can?t.
จงกำจัดคำว่า ?ทำไม่ได้? ออกไปจากความคิดของคุณในทุกสถานการณ์
Samuel Johnson

99
Nobody can inspire who does not have deep convictions. They are the results, but also the feeders, of the spirit.
ไม่มีใครสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ขาดความมั่นใจได้
Robert Ulich

100
Do things in such a way that you feel a sense of belonging , that you are a key player, and that you are sincerely appreciated.
จงเลือกทำงานที่คุณมั่นใจว่าเหมาะกับความสามารถของคุณ คุณมีบทบาทสำคัญในงานนั้นและมันเป็นที่คุณพอใจที่จะทำอย่างจริงใจ

 

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1