คำคม อินเตอร์ ภาค 10

181

Self-conquest is the greatest of victories.
ไม่มีชนะใดยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตัวเอง
Plato

182

30 minutes of study a day can make you an expert at something in a surprisingly short time.
การศึกษาความรู้ในเรื่องใดๆก็ตาม เพียงวันละ 30 นาที จะทำให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ภายในเวลาอันสั้นอย่างน่าประหลาดใจ

183

First, understand your destructive impulses and weaknesses. Then, get them under control.
ขั้นแรกจงพยายามทำความเข้าใจ ถึงสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้คุณไปพบความล้มเหลว ต่อมาจงค้นหาและทำความเข้าใจในข้อบกพร่องของตัวคุณ จากนั้นจงทำอย่างไรก้ได้เพื่อที่จะมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้น

184

Patience and tenacity of purpose are worth more than twice their weight of deverness.
ความอดทนและยึดมั่นในเป้าหมายเป็นสิ่งมีค่าและมีความสำคัญกว่าความฉลาดหลักแหลมถึงสองเท่า
Thomas Henry Huxley

185

Sit down with a pen and paper from time to time and playfully develop your imagination.
ในยามว่างที่คุณรู้สึกผ่อนคลายลองหาเวลานั่งลงพร้อมกับกระดาษสักแผ่นและปากกาสักด้ามปลดปล่อยจินตนาการของคุณให้โลดแล่นไปอย่างสนุกสนาน กับปากกาและกระดาษแผ่นนั้น

186

Peace rules the day, where reason rules the mind.
สันติสุขจะปกครองคืนวันของผู้ที่ให้เหตุผลปกครองจิตใจ
William Collins

187

If you go after excellence, you?ll get it.
ถ้าคุณกำลังตามหาความยอดเยี่ยมอย่างมานะพยายามอยู่ล่ะก็คุณจะได้พบมันแน่นอน**

188

Victory belongs to the most persevering.
Napoleon Bonaparte

189

The secret to living, feeling, and acting positively is to eliminate negative thoughts,
เคล็ดลับของการใช้ชีวิต ความรู้สึก และพฤติกรรมในแง่บวก อยู่ที่การกำจัดแง่ลบของสิ่งต่างๆออกไป

190

You are you. Be authentic; allow yourself to ?become? naturally and gracefully.
คุณไม่ควรคิดแต่จะเป็นเหมือนคนอื่น เพราะแท้จริงแล้วคุณคือตัวของคุณเอง ดังนั้นจงเป็นตัวตนที่แท้จริง, ให้ตัวเองได้ ?เป็น? ตนเองอย่างเป็นธรรมชาติและสง่างาม

191

Good manners are made up of petty sacrifices.
มารยาทที่ดีงาม อาจเกิดขึ้นได้จากการยอมเสียสละเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
Ralph Waldo Emerson

192

Add up all of the reasons for and against an option. Then, outweigh the negatives with solid benefits before going ahead.
จงพิจารณาถึงเหตุผลทั้งหมด เพื่อที่จะสนับสนุนหรือปฏิเสธสิ่งใดๆ ลองชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีและข้อเสียให้ชัดเจนทุกๆครั้ง ก่อนจะลงมือปฏิบัติ

193

The only difference between success and ability to take action.
ความแตกต่างของความสำเร็จกับความล้มเหลว อยู่ที่ความสามารถในการลงมือปฏิบัติจริง
Alexander Graham Bell

194

There are very few things you can?t have if you really want them. Consider the possibilities before you limit your potential.
อย่าด่วนคิดว่าคุณทำสิ่งใดไม่ได้ จนกว่าคุณจะลงมือทำจริงๆ

195

Knowledge is of 2 kinds, We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it.
ความรู้นั้นมี 2 ประเภท1. รู้และเข้าใจได้ด้วยตัวเราเอง2. รู้ดีว่าจะไปหาข้อมูลเรื่องนั้นๆได้จากที่ไหน
Samuel Johnson

196

One of your jobs in life should be to develop a feeling of strength and caring toward other people.
หน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งในชีวิตของเราก็คือ การพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง

197

Solitude is as needful to the imagination as society is wholesome for the character.
การปลีกตัวอยู่ตามลำพัง จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริมจินตนาการ เช่นเดียวกับการเข้าสังคม จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
James Russell Lowell

198

Opinion is ultimately determined by the feeling and not by the intellect.
?ความคิดเห็น? นั้น ถูกตัดสินจากความรู้สึก….ไม่ใช่จากสติปัญญา

199

The circumstances of others seem good to us, while ours seem good to others.
สถานการณ์ของผู้อื่น มักจะดูดีเสมอในสายตาของเรา ในขณะที่สถานการณ์ของเรา ก็มักจะดูดีเสมอในสายตาผู้อื่นเช่นกัน
Publilius Syrus

200

Pinpoint your problem.
-Select a course of action.
-Put it into effect.
-Check the results.
จงค้นหาปัญหาของตัวคุณให้พบ เมื่อพบแล้วจงหาทางแก้ไข เมื่อแก้ไขแล้วจึงตรวจสอบผลลัพธ์ที่ตามมา

 

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1