คำคม อินเตอร์ ภาค 11

201

Politeness goes far, yet costs nothing.
ความสุภาพอ่อนน้อมนั้น จะพาคุณไปได้ไกล โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร
Samuel Smiles

202

Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
ไม่มีความสำเร็จใด ที่ได้มาโดยไม่กระตือรือร้น
Ralph Waldo Emerson

203

Success is just a matter of attitude.
ส่วนหนึ่งที่สำคัญของความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติ
Darcy E. Gibbons

204

An optimist sees an opportunity in every calamity; a pessimist sees a calamity in every opportunity.
คนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสในทุกๆความหายนะ คนที่มองโลกในแง่ร้าย มองเห็นความหายนะในทุกๆโอกาส
Anonymous

205

Is There anyone so wise as to learn by the experience of others?
จะมีสักกี่คน ที่มีความชาญฉลาดเพียงพอที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง
Francois Marie Arouet Voltaire

206

The communication center is not in the head; it is in the gut.
แก่แท้ของการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดหลักแหลม แต่อยู่ที่ความกล้าหาญ

207

Not all tasks are created equal. Match commitment time for the task with its importance.
กิจกรรมต่างๆไม่ได้มีความสำคัญเท่ากันทุกอย่างดังนั้น จงจัดสรรคเวลาที่ดีให้กับกิจกรรมที่สำคัญจริงๆ

208

It is necessary to try to surpass one?s self always; this occupation ought to last as long as life.
การพยายามพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั้น เป็นงานสำคัญที่จะต้องทำไปจนชั่วชีวิต
Queen Christina of Sweden

209

Go beyond the normal standards in performance. Dig deeper and put in the extra effort. Work smart and more creatively.
จงปฏิบัติหน้าที่ให้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วๆไป ด้วยการเพิ่มพูนความมานะพยายาม และทุ่มเทให้กับการทำงานมากขึ้นและทำงานทุกอย่างด้วยความเฉลียวฉลาดและสร้างสรรค์

210

Love the challenge of engineering a task from beginning to end.
จงรักความท้าทายในการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดลง

211

Chaos often breeds life when order breeds habit.
โดยธรรมชาติของชีวิตนั้น มักมีเรื่องวุ่นวายต่างๆ มาสร้างความยุ่งเหยิงให้กับชีวิตเราอยู่บ่อยๆ แต่ระเบียบวินัยจะช่วยสร้างลักษณะนิสัยที่ดีมาควบคุมเราได้
Henry B. Adams

212

Vitality shows in not only the ability to persist but the ability to start over.
ความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงศักยภาพและพลังในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับชีวิตอีกด้วย
F. Scott Fitzgerald

213

Every day you must decide what you could do, what you should do, and what you must do.
ในทุกๆวันคุณต้องตัดสินใจว่า อะไรที่สามารถทำได้ อะไรที่คุณควรทำ และอะไรที่คุณต้องทำ

214

In preparing for battle, I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.
ในการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมีศักยภาพ ข้าพเจ้าพบว่า แผนการต่างๆ ที่เตรียมไว้มักไร้ประโยชน์ในบางสถานการณ์เสมอแต่อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่วางแผนไว้อย่างรัดกุมและรอบคอบในการทำงานทุกๆครั้ง

215

I am neither an optimist nor pessimist, but a possibilist.
ข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ดี และไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ร้าย แต่ข้าพเจ้ามองโลกในแง่ที่มันเป็นจริง และมองทุกสิ่งตามความเป็นไปได้
Max Lerner

216

Conscience is the perfect interpreter of life.
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นผู้ควบคุมชีวิตได้ดีที่สุด
Karl Barth

217

The key to is to find a way to serve people well and to uplift one another constantly.
กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต คือการพยายามช่วยเหลือผู้อื่น และให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอ

218

A good memory is one trained to forget the trivial.
ความทรงจำที่ดีเลิศคือความทรงจำที่ถูกฝึก ให้ลืมสิ่งเล็กน้อยไร้สาระไปเสียให้หมด
Clifton Fadiman

219

There?s only one corner of the universe you can be certain of improving, and that?s your own self.
มีเพียงมุมเล็กๆ มุมเดียวเท่านั้นในจักรวาลที่คุณสามารถจะพัฒนามันได้ด้วยตัวคุณเอง เพราะที่ตรงนั้นคือตัวของคุณเอง
Aldous Huxley

220

Always look for the right idea it?s there; you just have to find it.
จงมองหาความคิดอันเหมาะสมกับงานของคุณมันคอยคุณอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง เพียงแต่คุณต้องออกไปค้นหาด้วยตัวเอง

 

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1