คำคม อินเตอร์ ภาค 14

261
Know how to trap great ideas? Get them down on paper.
รู้วิธีที่จะวางกับดักชั้นเยี่ยมไหม จัดการกับมันลงบนกระดาษสิ
262
There is nothing like a dream to create the future.
ความใฝ่ฝันคือแรงบันดาลสำคัญสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์
Victor Hugo
263
He that fears not the future may enjoy the present.
ผู้ไม่เกรงกลัวอนาคต จะมีความสุขกับปัจจุบัน
Thomas Fuller
264
Remember there’s a time for grinding out the requirement of the day-to-day business and a time for being imaginative and creative.
พึงตระหนักว่า มีช่วงเวลาที่อดทนและมานะบากบั่น เพื่อทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละวัน แต่ก็ยังมีช่วงเวลาเหลือไว้สำหรับการใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระด้วย
265
Many things cause pain which would cause pleasure if you regarded their advantages.
การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในพรุ่งนี้คือ การลงมือทำงานให้ดีที่สุดเสียตั้งแต่วันนี้
Baltasar Gracian
266
The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดนั้น จะย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งพร้อมกับนำความสุขมาให้หากคุณพยายามหาข้อดี ที่จริงๆ นั้นมีอยู่แล้วให้พบ
Elbert Hubbard
267
To do what others cannot do is talent. To do what talent cannot do is genius.
คนที่ทำในสิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ได้ เรียกว่าผู้มีพรสวรรค์ คนที่ทำในสิ่งที่ผู้มีพรสวรรค์ทำไม่ได้ เรียกว่า อัจฉริยะ
Will Henry
268
An idea, to be suggestive, must come to the individual with the force of a revelation.
ความคิดที่เป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นได้นั้น จะต้องมีพลังถึงขนาดที่คนอื่นๆ รู้สึกได้ด้วยตัวเขาเอง
William James
269
The moment of victory is much too short to live for that and nothing else.
ช่วงเวลาแห่งความสำเร็จนั้น สั้นเกินกว่าที่คุณจะอยู่เพื่อความสำเร็จนั้นเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจสิ่งอื่นๆเลย
Martina Navratilova
270
The supply of words in the world market is plentiful but the demand is falling. Let deeds follow words now.
คำพูดต่างๆที่เสนอต่อโลกนั้น มีมากล้นเกินต้องการแล้ว แต่ความต้องการกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง เราควรทำตามที่พูดไว้อย่างเป็นจริงเป็นจังเสียที
Lech Walesa
271
Learn your lines and your movements and do them well; don’t lose your poise
จงเรียนรู้บทบาทของตัวเอง และปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่นั้นอย่างมีวินัย รักษาจุดยืนไว้ให้มั่นคง
272
AS a man is, so he sees. As the eye is formed, such powers.
คนเรานั้นจะเป็นในสิ่งที่เห็น สิ่งที่เรามองเห็น จึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเรา
273
To fall into a habit is to being to cease to be.
การทำอะไรตามอุปนิสัยหรือความคุ้นชินเดิมๆ โดยไม่คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียบ้างนั่น คือการเริ่มต้นหยุดนิ่งอยู่กับที่
Miguel de Unamuno
274
To live happily with other people, one should only ask of them what they can give.
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้นั้นต้องรู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Tristan Bernard
275
An idea is most exciting thing there is.
ความคิดคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นเร้าใจที่สุด ในองค์ประกอบหลักหนึ่งของความเป็นมนุษย์
John Russell
276
It is never too late to be what you might have been.
ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับสิ่งใดก็ตามที่เป็นความฝัน
George Eliot
277
Always ask questions of yourself:
Where do your want to go?
What is standing in your way?
What do you need to reach your goals?
จงหมั่นตั้งคำถามกับตนเองว่า ความปรารถนาของคุณคืออะไร
อะไรที่กำลังขวางทางคุณอยู่
และคุณต้องทำอย่างไรจึงจะได้สัมผัสความปรารถนานั้น
278
Be on your toes-and work hard at staying there evry day.
จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการทำงาน และตั้งใจทำงานนั้นๆ ด้วยความอุตสาหะมานะมั่นในทุกๆวันของชีวิต
279
Overcome objections by first listening to them carefully and sincerely
จงเอาชนะการคัดค้านจากผู้อื่น ด้วยการฟังคำคัดค้านคำนั้นอย่างตั้งใจและจริงใจ
280
Be the change that you want to see in the world.
อยากเห็นโลกและสังคมเป็นอย่างไร คุณต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ก่อน
Mahatma Gandhi

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1