คำคม อินเตอร์ ภาค 16

301
You are the outcome of your thoughts. The objectives you desire will activate your thinking along that course.
ตัวคุณคือผลลัพธ์ความคิดของตัวคุณเอง และเป้าหมายที่คุณใฝ่ฝันก็จะผลักดันให้เกิดความคิดนั้น
302
Act as though it is impossible to fail.
จงทำทุกสิ่ง โดยคิดว่า มันจะไม่มีทางล้มเหลว
303
I have not failed I’ve just found 10,000 ways that won’t work
ที่ผ่านมานั้นฉันไม่ได้เหลวหรอกนะ ฉันเพียงแต่ค้นพบวิธีที่ใช้การไม่ได้ 10,000 วิธีเท่านั่น
Thomas Alva Edison
304
Resist every temptation to degrading or undermining emotion.
จงปฏิเสธสิ่งยั่วยุทุกๆ อย่าง ที่บั่นทอนให้จิตใจของเราให้ต่ำลง
305
Deliberately do that which is difficult.
จงเต็มใจที่จะทำในสิ่งที่ท้าทาย ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด
306
Think sideways.
คิดอย่างพลิกแพลงให้มากที่สุด แต่สร้างสรรค์ที่สุด
Edward de bono
307
Confidence comes from competence.
เมื่อมีความสามารถจริงก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยม
308
You miss 100% of the shots you never take.
คุณล้มเหลวก่อนหน้าไปแล้วทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะคุณไม่คิดที่จะลงมือกระทำ
Wayne Gretzky
309
The secret to success is directed effort.
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือแน่วแน่และพากเพียรไปสู่เส้นทางที่มุ่งหวังตั้งใจไว้
310
Be innovative, inventive, and never let an opportunity slip by.
จงมีความคิดริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไป
311
Life isn’t about finding yourself. Life is about Creating  yourself.
ชีวิตที่ไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่คือการสร้างสรรค์ตนเองสู่พัฒนาการที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
George Bernard Shaw
312
Be aware that your facial expressions tell others you feel even when your words do not.
พึงระลึกไว้ว่าการแสดงออกทางสีหน้าและดวงตาของคุณจะเปิดเผยความรู้สึกของตัวคุณแม้ว่าคุณยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตาม
313
Time is scarcest resource; unless it is managed, nothing else can be managed.
เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของเราเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการเรื่องเวลาให้กับตัวเองไม่ได้ ก็ไม่มีอะไรที่เราจะจัดการได้อีก
Peter drucker
314
It is often your omn bad habits that are the biggest obstacles to achieving goals.
บ่อยครั้งที่นิสัยไม่ดีของเราเองเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวง คอยขัดขวางไม่ให้เราไปถึงจุดหมายที่เราหวังไว้
315
If you treat people right they will treat you right-ninety percent of the time.
ถ้าคุณปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นอย่างดี เขาก็จะปฏิบัติต่อคุณอย่างดีเช่นกัน
Franklin Delano Roosevelt
316
No price is too high to pay for the privilege of owning yourself.
ไม่มีราคาใดสูงไปกว่าสิ่งที่มนุษย์เราต้องสูญเสียไป เพื่อแลกมาซึ่งอิสรภาพและความเป็นตัวของตัวเอง
Friedirich  Wilhelm Nietzsche
317
The important thing to not shop questioning.
สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำเราไปสู่ความเฉลียวฉลาด คือการเกิดความสงสัยในสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ
Albert  Einstein
318
Every one has a fair turn to be as great as he pleases.
ทุกๆคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความยิ่งใหญ่ตามที่มุ่งหวังและตั้งใจ ถ้ามีความตั้งใจจริง
Jeremy Collier
319
The hardest thing to learn in life I which bridge to cross and which to burn.
สิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนรู้ชีวิตคือการตัดสินใจว่า สะพานใดควรข้ามหรือสะพานใดควรทำลาย
David Russell
320
Get on a path personal growth and continuous study, regardless of your field.
การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอไม่ว่าจะทำการงานใดๆ อยู่ก็ตาม ย่อมทำให้เราได้ค้นพบหนทางสู่ความก้าวหน้า ที่เหมาะสมกับตัวเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1