คำคม อินเตอร์ ภาค 4

61
Take full advantage of the burning genius within you. Utilize your knowledge and skills.จงใช้ประโยชน์จากความเป็นความอัจฉริยะที่ลุกโซนอยู่ในตัวคุณ โดยการดึงเอาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพลังสร้างสรรค์ทั้งหมดมาใช้ให้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

62
Reach for objectives that will be good for you as well as for those around you.
จงเลือกเป้าหมายชีวิต ที่ส่งผลต่อทั้งตัวเราเองและผู้อื่นรอบข้าง

63
The strongest principle of growth lies in human choice.
ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ จะมาถึงช้าหรือเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับการเลือกและการตัดสินใจของเราเอง
George Eliot

64
Always take a job that is too big for you.
จงอาสาทำงานที่คุณคิดว่ามันหนักเกินกำลังความสามารถของคุณเพราะมันจะช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวคุณได้อย่างรวดเร็วHarry Emerson Fosdick

65
Imagination is much more important than intelligence.
พลังแห่งจินตนาการ มีความสำคัญมากว่าความเฉลียวฉลาด

66
No matter what your job, move toward mastering it. Continually add to your understanding and capability.
ไม่ว่างานของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม จงฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจอย่างแตกฉานในงานนั้น หมั่นเพิ่มพูนความสามารถของคุณอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพราะไม่มีความรู้ความสามารถใด ที่สูญเปล่าและไม่มีประโยชน์ที่จะฝึกฝน

67
All great discoveries are made by men whose feelings run a head of their thinking
การค้นพบสิ่งใดๆ อันยิ่งใหญ่ของโลก ล้วนเกิดจากบุคคลที่พร้อมจะปลดปล่อยพันธนาการความรู้สึกทั้งมวลของเรา ออกไปจากกรอบความคิดเดิมๆ
C.H. Parkhurst

68
Learn to reason forward and backward on both sides of a question.
จงเรียนรู้ที่จะหาเหตุผลต่างๆ อย่างรอบด้านจากทั้งสองด้านของปัญหานั้น
Abraham Lincoin

69
Look into the eyes of the person with whom you are speaking that says, ?I really care about what you are saying.?
จงสบตาคู่สนทนาขณะสนทนาอยู่เสมอ เพราะมันเป็นการบอกว่า คุณกำลังตั้งใจฟังเขาอยู่ตลอดเวลา

70
Cultivate mutual respect with the people around you.
จงสร้างความรู้สึกเคารพนับถือในตัวคุณให้เกิดกับบุคคลที่อยู่รอบตัวคุณ

71
There?s mighty big difference between good, sound reasons, and reasons that sound good.
มีความแตกต่างอย่างมหาศาล ระหว่างคำว่า ดี ฟังดูจะมีเหตุผล และเหตุผลนั้นฟังดูดี
Burton Hills

72
Generate a feeling of excitement about your life and where you are going.
จงสร้างความรู้สึกตื่นเต้นอยู่เสมอ กับสองข้างทางชีวิตที่คุณต้องก้าวต่อไป

73
Success is dependent on efforts.
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความพยายาม
Sophocles

74
Nature does not require that we be perfect: it requires only that we grow, and we can do this as well from a mistake as from a success.
ธรรมชาติไม่ได้ต้องการสร้างเราให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมด แต่ต้องการให้เราเติบโตขึ้นด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาด เช่นเดียวกับการเรียนรู้จากความสำเร็จ
Rollo May

75
Make it your habit not to be critical about small things.
จงสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับตัวเองโดยการเลิกคิดเล็กคิดน้อยหรือติเตียนใครๆหรืออะไรๆไปเสียหมด
Edward Everett Hale

76
From time to time reorder your priorities.
ในแต่ละช่วงเวลาคุณต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ของสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อสร้างระบบชีวิตที่เหมาะสม

77
The more we do, the more we can do.
เมื่อพบกับอะไรก็ตามที่คิดว่ายากเย็น ลองพยายามทำหลายๆครั้ง ความพยายามยากเย็นต่างๆ จะค่อยๆ คลี่คลายลงและกลายเป็นสิ่งง่ายดายไปในที่สุด
William Hazlitt

78
Take time to understand what is going on in the minds and hearts of those you encounter.
จงหมั่นใช้เวลาเรียนรู้จิตใจของผู้คนหลากหลายที่เรามีสัมพันธภาพด้วย

79
Never stop searching or researching. If you do, that?s when you also stop growing.
จงอย่าหยุดการค้นคว้าและการแสวงหา เพราะการหยุดนิ่งคือการหยุดเติบโตและหยุดพัฒนา

80
Let your hook be always cast; in the pool where you least expect it, there will be a fish.
ต้องเหวี่ยงเบ็ดไปในทิศทางที่คุณคิดอยู่เสมอว่าไม่น่าจะมีปลา คุณอาจตกปลาได้ที่นั่น

 

http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1