คำคม อินเตอร์ ภาค 8

141
Confidence imparts a wonderful inspiration to its possessor.
ความเชื่อมั่นจะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจอันลึกล้ำ
John Milton

142
Self-trust is the first secret of success.

การไว้วางใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นเคล็ดลับข้อแรกของความสำเร็จ
Ralph Waldo Emerson

143
Be nice to people. Be courteous. Many times others simply want a sympathetic ear.
จงสุภาพอ่อนน้อม และเป็นมิตรกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิต เพราะทุกคนล้วนต้องการผู้ที่พร้อมจะรับฟังและให้กำลังจงมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ผู้คนรอบข้างชีวิตเรา

144
When you have to make a choice and don?t make it, that is in itself a choice.
เมื่อคุณจำเป็นต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่คุณไม่ได้เลือก นั่นแหละถือว่าคุณเลือกแล้ว
Wiliam james

145
He who is overcautious will accomplish little.
คนที่ระมัดระวังกับทุกสิ่งในชีวิตมากเกินไป จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยาก
Friedrich Schiller

146
Feel the joy of waking up each day. Play your part in life with a sense of fun and confidence.
จงทำให้การตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าเต็มไปด้วยมั่นใจและการใช้ชีวิตด้วยความรื่นรมย์

147
It is impossible to come to a stop in life. In every moment, you are going either proward or backward.
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะกล่าวว่าชีวิตหยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะในทุกๆขณะหากคุณไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าก็แสดงว่าคุณกำลังถอยหลัง

148
There?s no satisfaction without a struggle first.
ไม่มีชัยชนะใดเลยที่จะได้มาโดยปราศจากการต่อสู้ฟันฝ่า
Mart Liquori

149
When you head out to solve a conflict, be loose-realize the solution usually will be a compromise.
ทุกๆคราวที่คุณต้องแก้ไขความขัดแย้ง บาดหมางใดๆพึงระลึกไว้เสมอว่าวิธีที่ดีที่สุดในการระงับและยอมผ่อนปรนความรุนแรงนั้นก็คือการประนีประนอม

150
One of your purposes in life should be to draw out your own innate capabilities as well as the capabilities of those around you.
หนึ่งในพรสวรรค์อันพิเศษของผู้ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือเขาสามารถทำงานและร่วมงานกับผู้อื่นผสานความคิดและความสามารถด้วยศักยภาพที่มีอยู่ร่วมกันเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว

151
When one door shuts, another opens.
เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง พึงระลึกไว้เสมอว่ายังมีประตูบานอื่นๆที่ยังเปิดอยู่
Spanish proverb

152
Well done is better than well said
พูดดีแค่ไหนไม่สำคัญเท่าการกระทำ
Benjamin, Franklin

153
Success is yours the minute you decide that you want it.
ความสำเร็จเป็นของคุณแล้วครั้งหนึ่งในนาทีที่คุณมั่นใจว่าคุณต้องการความสำเร็จ

154
We may be personally defeated, but our principles never.
บางครั้งนิสัยส่วนตัว อาจนำเราไปพบกับความล้มเหลวแต่การเดินตามหลักการนั้น ไม่เคยทำให้ใครสูญเสีย
William Lloyd Garrison

155
A problem well stated is a problem half solved.
ปัญหาที่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้รับฟังอย่างชัดเจนนั้นนับได้ว่าปัญหานั้นได้ถูกกำจัดไปแล้วครึ่งหนึ่งCharles F.Kettering
156
Beware of little expenses; a small leak will sink a great ship.
จงระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเพราะรอยรั่วเพียงเล็กน้อยนั้นสามารถจมเรือที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน
Benjamin Franklin

157
Those who trust to chance must abide by the results of chance.
บุคคลใดที่เชื่อถือการเสี่ยงโชค ก็ต้องยอมรับผลจากการเสี่ยงโชคนั้น
Calvin Coolidge

158
Never give advice unless asked.
จงอย่าให้คำแนะนำใดๆก่อนการร้องขอ
German Proverd

159
Life?s just like advertising: What you see may not be what you get
ชีวิตนั้นเปรียบได้กับการโฆษณา เพราะทุกอย่างที่เห็นไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณจะได้รับ

160
To expect defeat is nine-tenths of defeat itself.
ถ้ามัวแต่คิดว่าอย่างไรก็ต้องแพ้ นั่นเท่ากับเราได้พ่ายแพ้ไปเกือบทั้งหมด
Francis Marion Crawford

 

Presentation : http://www.slideshare.net/lersmethasakul/epigram-1