เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มคนที่มี EQ สูง

 1. รู้จักความสามารถของตนเป็นอย่างดี ชัดเจนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อคุณสมบัติ อุปนิสัย ความสามารถ ศักยภาพ ทัศนคติ ค่านิยมของตน และอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริง
 2. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีเยี่ยมในทุกสถานการณ์ และแสดงออกด้วยท่าทีที่เหมาะสม
 3. มีความสามารถในการสร้างกำลังใจให้ตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมาย และมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเกิดขึ้นจริง
 4. สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ เข้าใจความรู้สึก เจตนารมณ์ ความต้องการของผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้ และมีปกิกิริยาตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
 5. มีทักษะการสื่อสารในองค์กรและกับผู้อื่น ซึ่งสะท้อนถึงความฉลาดทางอารมณ์ได้โดยตรง

ที่จริงแล้ว ไอคิวของคนส่วนใหญ่จะอยู่ระดับปกติ พวกคนที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จมักจะมีระดับไอคิวธรรมดา แต่มีอีคิวสูงกว่าคนทั่วไป ดังนั้น เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มคนที่มี EQ สูง สามารถใช้เป็นเครื่องตัดสินชะตากรรมของบุคคลได้อย่างไม่ต้องสงสัย ตัวอย่างของแนวคิดหรือสิ่งที่คนที่มี EQ สูงพึงมี อาทิเช่น

 • ออกมาจากโลกจินตนาการของตนเองกลับมาสู่โลกความเป็นจริง
 • เรียนรู้ที่จะสำรวจตนเอง ตั้งใจฟังเสียงที่ดังมาจากภายใน
 • เชื่อว่าศักยภาพไม่มีขีดจำกัด และยินดีที่จะให้ผู้อื่นตำหนิตน
 • จิตใจที่ไม่ยอมแพ้จะทำให้คุณได้หัวเราะไปจนถึงบั้นปลาย
 • การยอมแพ้ ถือเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่ง
 • การนั่งรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เป็นวิธีแสดงออกของคนอ่อนแอ
 • กล้าที่จะทำลายอุปสรรคภายในใจ
 • อย่าปล่อยให้ไฟแห่งความโกรธลุก
 • เอาชนะความกลัวภายในใจ
 • อย่าหมกมุ่นอยู่กับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น
 • แสดงความชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นด้วยใจจริง
 • ไม่ทำตัวเหมือนปลากระดี่ได้น้ำ
 • ฝึกสังเกตสิ่งในใจของผู้อื่นจากสีหน้าและคำพูด
 • ความเห็นอกเห็นใจ สามารถทำให้ผู้อื่นเปิดใจได้
 • ระวังนิสัยด้านมืดของมนุษย์
 • หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทที่ไม่จำเป็น
 • อย่าเป็นคนขี้ระแวงสงสัย
 • กล้าที่จะเสนอตัวออกมาเอง
 • อย่าเป็นผู้ที่มีแต่คำแก้ตัวเหมือนคนขี้ขลาด
 • ดำเนินการอย่างแน่วแน่ และปฏิบัติงานด้วยตัวเอง
 • ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
 • อย่าทำให้ความรักเป็นเรื่องไร้สาระ
 • อย่าระบายอารมณ์ใส่คนในบ้าน หากไม่เป็นดั่งที่หวัง
 • รักษาทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัว