อนาคตศาสตร์ (Future studies หรือ Futurology) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของความเป็นไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความเป็นศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art) อนาคตศาสตร์ถูกจัดให้อยู่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ (Social sciences) และอาจเป็นคู่ขนานกับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ (History) เนื่องจากต้องอาศัยบริบทในหลากหลายมิติของสังคมที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ต่อเนื่องไปถึงการวิเคราะห์อนาคต

ผมสนใจในคีย์เวิร์ด “นักอนาคตศาสตร์” หรือ Futurist มาสักระยะหนึ่งแล้ว ในฐานะอาชีพที่ต้องการความรู้รอบด้านในการพยากรณ์อนาคตเพื่อการบริหารจัดการและรับมืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เลยลองหาข้อมูลดูว่าคนที่มาทำอาชีพนี้ พื้นเพมาจากวงการใดหรือมีความเชี่ยวชาญพื้นฐานอะไรกันบ้าง

Name Birth Death Field
Adrian Berry 1937 2016 writer, journalist
Alan Marshall 1969 living academic, environmentalist, social scientist, writer
Aldous Huxley 1894 1963 writer of Brave New World, psychedelic prophet
Alvin Toffler 1928 2016 wrote Future Shock, and sequels, technological singularity
Andrey Korotayev 1961 living mathematical modeling of global future[1]
Anne Lise Kjaer 1962 living future trends, consumer mindsets and mobile technologies
Archibald Low 1888 1956 space
Arthur C. Clarke 1917 2008 writer
Arthur Harkins 1936 2016 innovation studies
Bertrand de Jouvenel 1903 1987 economist
Bill Joy 1954 living UNIX, technology dangers
Bruce Sterling 1954 living living design, information technology
Buckminster Fuller 1895 1983 architect, cosmologist, whole-systems thinker, designer/inventor
Carl Sagan 1934 1996 astronomer
Clem Bezold living healthcare
Dandridge M. Cole 1921 1965 space colonization
Daniel Burrus 1947 living fururist, business advisor, author
Danila Medvedev 1980 living transhumanist
Darla Jane Gilroy living futurist, trendspotting
David H. Holtzman living technology
Deane Hutton living communicator
Dennis Gabor 1900 1979 holography
Dirk HR Spennemann living space heritage
Donald Prell 1924 living venture capital, strategic foresight, technological singularity
Douglas Engelbart 1925 2013 hypertext, mouse, interactive computing
Douglas Rushkoff 1961 living [2][3][4] media theorist, writer, columnist, lecturer, graphic novelist, and documentarian, early cyberpunk culture, open source
Edward Bellamy 1850 1898 wrote Looking Backward: 2000–1887 , a utopia about the future year 2000, economic reorganization
Faith Popcorn 1948 living popcorn report
FM-2030 1930 2000 transhumanist, essayist
Fred Polak 1907 1985 social studies
Freeman Dyson 1923 living nuclear engineering, disarmament
Gaston Berger 1896 1960 cognitive science
Gene Roddenberry 1921 1991 creator of the Star Trek franchise.
George Dvorsky 1970 living transhumanist
George Friedman 1949 living geopolitics
George Gilder 1939 living society
George Orwell 1903 1950 writer (wrote 1984)
Gerald Celente 1946 living trend forecaster
Gerard K. O’Neill 1927 1992 envisioned space colonization
Grace Hopper 1906 1992 women in computing, COBOL
Graeme Codrington 1970 living Generational theory, megatrends
H. G. Wells 1866 1946 writer, historian, among the first to think of himself as a futurist
Hans Moravec 1948 living robotics, AI
Harlan Cleveland 1918 2008 diplomacy
Hazel Henderson 1933 living cooperative economics
Herman Kahn 1922 1983 military strategist, econo-technical predictions
Hugo de Garis 1947 living AI
Hugo Gernsback 1884 1967 invented the term “science fiction”, wrote the novel Ralph 124C 41+, started science fiction magazines. After whom the Hugo Awards are named.
Isaac Asimov 1920 1992 writer of science and science fiction
Jacque Fresco 1916 living architect, resource economics, model maker, envisioner of cornucopian world
James Hughes living ethics
James Lovelock 1919 living environmentalist, Gaia hypothesis
Jason Ling 1975 living social networking, new media technologies and mobile technologies
Jean Fourastié 1907 1990 economist
Jennifer M. Gidley living psychologist, educator
Jeremy Rifkin 1945 living economist, science and tech. critic of various sorts, writer
Jerry Fishenden living Microsoft future
Jim Carroll (author) living futurist, trends, innovation expert, likes to give talks
Jim Dator living politics
Joanne Pransky living robotics
Jody Turner living brand anthropology
Joël de Rosnay 1937 living living molecular biology
John Naisbitt 1929 living “megatrends” author
Jules Verne 1828 1905 aviation, spaceflight, submarine travel
Karel Čapek 1890 1938 fiction writer who invented the word robot
Kevin Warwick 1954 living robotics
Kim Stanley Robinson 1952 living novelist known for Mars Trilogy, 2312 (novel), Aurora (novel), and the forthcoming ‘New York, 2140’
Krafft Arnold Ehricke 1917 1984 space colonization
Leonardo da Vinci 1452 1519 engineer, inventor, scientist
Lidewij Edelkoort 1950 living fashion
M. G. Gordon 1915 1969 social studies
Magda Cordell McHale 1921 2008 painter, educator
Mahdi Elmandjra 1933 2014 economist, sociologist
Mark Pesce 1962 living inventor, writer, engineer
Mark Satin 1946 living political theory
Mark Stevenson 1971 living author, entrepreneur, geo-technology
Marshall Brain 1961 living robotics, transhumanism
Marshall McLuhan 1911 1980 communications
Martin Ford 1963 living artificial intelligence, robotics, author of New York Times bestseller Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future
Matthew Simmons 1943 2010 peak oil, oil reserves
Meredith Thring 1915 2006 inventor
Michael Crichton 1942 2008 writer; implications of progress in science
Michael E. Arth 1953 living urban design
Michael Rogers living New York Times futurist; MSNBC commentator
Michio Kaku 1947 living string field theory, expositor
Nayef Al-Rodhan 1959 living transhumanist, sustainable history, singularity dignity, future geopolitics
Neal Stephenson 1959 living novelist known for Snow Crash, Anathem, and Seveneves
Nicholas Negroponte 1943 living OLPC, new technological media
Nick Bostrom 1973 living [5][6][7][8][9][10][11]philosopher at the University of Oxford known for his work on existential risk, the anthropic principle, human enhancement ethics, superintelligence risks, the reversal test, and consequentialism
Nikola Tesla 1856 1943 energy, inventor
Orrin H. Pilkey 1934 living critic of environmentalists[citation needed], coastline erosion
Ossip K. Flechtheim 1909 1998 political scientist
Patrick Dixon 1957 living business
Peter C. Bishop 1944 living educator – strategic foresight
Peter Newman 1945 living sustainability, transport systems, cars and cities
Peter Schwartz 1946 living China, climate change, business, technology
Phil Salin 1949 1991 cyberspace and the Internet
Philip K. Dick 1928 1982 writer who produced the novels behind Blade Runner and Minority Report
Ray Kurzweil 1948 living AI, transhumanism, technological singularity, life extension
Raymond Spencer Rodgers 1935 2007 telesphere, food-chain
Renzo Provinciali 1895 1981 anarchist
Richard C. Duncan living peak oil
Richard Feynman 1918 1988 physicist, originator of concept of nanotechnology
Richard Moran 1950 living social scientist
Richard Neville 1941 living author, reporter
Richard Slaughter 1940 living sociologist
Robert A. Heinlein 1907 1988 novelist
Robert Anton Wilson 1932 2007 psychonaut, novelist, essayist
Robert Jastrow 1925 2008 NASA scientist, author, spaceflight
Robert Jungk 1913 1994 journalist
Robert Theobald 1929 1999 economics
Robin Hanson 1959 living prediction markets, singularity, transhumanism
Roger Bacon 1220 1292 Franciscan Friar, Natural Philosopher
Ross Dawson 1962 living futurist, speaker, author
Ryan O’Shea 1989 living journalist, speaker, transhumanist
Sohail Inayatullah 1958 living political scientist
Stanisław Lem 1921 2006 novelist
Stephen Euin Cobb 1955 living transhumanist
Stewart Brand 1938 living cognitive science, environmental philosophy, whole systems
Sydney Jay Mead 1933 living visual futurist
Terence McKenna 1946 2000 philosopher, psychonaut, speaker, ethnobotanist
Ted Nelson 1937 living writer, philosopher, creator of hypertext concept and Xanadu project
Theodore Modis 1943 living business, physics
Thomas Frey 1954 living futurist speaker, technology, social issues
Tim Cannon 1979 living technology, transhumanist
Timothy Leary 1920 1996 psychologist, psychedelics enthusiast, transhumanist, space migration, life extension
Vannevar Bush 1890 1974 analog computing, envisioned Memex, similar to what the internet is now
W. Warren Wagar 1932 2004 historian
Walt Disney 1901 1966 filmmaker, businessman,[12] created “Tomorrowland” and EPCOT center
Walter Greiling 1900 1986 chemist, sociologist
Warren Ellis 1968 living writer
Wendell Bell 1924 living sociology
William Gibson 1948 living novelist (cyberpunk)[citation needed]
William Gilpin 1813 1894 politician
Willis Harman 1918 1997 sociocultural evolution
Wolfgang Grulke 1947 living author, business, technology, culture
Ziauddin Sardar 1951 living Muslim thought

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_futurologists