คนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้จะต้องครบเครื่องใน 3 เรื่องได้แก่ สุขภาพ สติปัญญา และทรัพย์สิน

 

ในยุคปัจจุบันการแสวงหาความรู้ไม่ใช่เรื่องทีจะต้องมีอุปสรรคหนักหนาอีกต่อไป ช่องทางก็มีมากกว่าแค่การสืบค้นตรงตรงผ่านอินเตอร์เน็ต อยากเข้าถึงผู้รู้ก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารล้ำสมัย แต่ที่น่าตื่นเต้นมากกว่าก็คือการสร้างองค์ความรู้และสิ่งต่างต่างขึ้นมาใหม่ มันง่ายขึ้นเรื่อยเรื่อย

 

ในยุคปัจจุบ้นสติปัญญาของคนเราจะขึ้นอยู่กับพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก ลดช่องว่างพสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดของแต่ละคน ความท้าทายจึงขึ้นอยู่กับการไขว่ขว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นอาหารสมองต่อเติมปัญญา ผู้ชนะจึงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าได้ดีกว่า

 

ในยุคปัจจุบันพบว่ามีแนวทางและเครื่องมือทางการเงินอันทรงพลังในเพิ่มพูลทรัพย์อยู่หลากหลาย เพียงศึกษา หาจังหวะอันเหมาะสมในการใช้งาน ประกอบกับการต่อยอดด้วยทุนในเชิงธุรกิจให้ออกดอกออกผล เมื่อเกมรุกดี เกมรับก็ต้องแน่น จงอย่าลืมเรื่องความเสี่ยงที่ต้องมองคู่ไปกับเรื่องผลตอบแทนเสมอ

 

ไม่ว่าไก่กับไข่อะไรกันที่มาก่อน ก็ไม่สำคัญไปกว่าการที่มีทั้งสองอย่างควบคู่กันไป เช่นเดียวกับ สุขภาพ ความรู้ภูมิปัญญา และทรัพย์สิน หากเริ่มต้นจากการมีอะไรเป็นฐานก่อน ก็ย่อมจะต่อยอดไปหาสิ่งที่ขาดเหลืออยู่ได้ จนมีครบและส่งเสริมกันทั้งสามสิ่ง