คนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองเสียก่อน แต่จะเริ่มตรงไหน อย่างไร ก็คงจะหนีไม่พ้นการรู้จักตนเอง การค้นหาความต้องการพร้อมกับเป้าหมายที่จะไปให้ถึง (ถ้าไม่มีก็ควรจะสร้างเป้าหมายขึ้นมาตามแต่วัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หากรวมถึงสังคมได้ก็จะดี)

การรู้จักตัวเอง ประกอบไปด้วย บุคลิกภาพ ความสามารถหรือสิ่งที่เราถนัด ประสบการณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์ และดวงชะตา ใช่แล้วครับ อ่านไม่ผิดหรอก แต่อันหลังนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับ ใครไม่เชื่อก็ข้ามไป ซึ่งปกติแล้วผมจะแนะนำว่ารู้เอาไว้ก่อน เป็นข้อมูลเชิงบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่ได้งมงายแต่อย่างใด

ในเรื่องบุคลิกภาพกับความถนัด เราอาจจะมองแยกออกเป็นส่วนที่เรามีติดตัวมาแต่กำเนิดกับส่วนที่เราควรมีไว้เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายหรือความต้องการในชีวิต สำหรับส่วนที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนั้น ความยากอยู่ที่ว่า เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีอะไรติดตัวมา และนี่ก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งของการพึ่งพาดวงชะตา อย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องไปงมเข็ม ลองผิดลองถูก ว่าเราน่าจะมีดีด้านไหนบ้าง บางคนอาจให้ความสำคัญกับความชอบและแรงบันดาลใจก่อน แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็ต้องกลับมาพิจารณาถึงความเหมาะสมในส่วนที่เราควรมีไว้เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายหรือความต้องการในชีวิตอยู่ดี สำหรับผมแล้ว คนที่มีความชอบจากการค้นพบด้วยตนเอง และบุคลิกภาพกับความถนัดที่ติดตัวมาแต่กำเนิด มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน คือคนที่โชคดีมาก ดูแล้วมีแนวโน้มจะมีชะตาที่ดีอีกด้วย เพราะส่วนที่ควรมีไว้ตอบสนองต่อเป้าหมาย มีไว้เพื่อต่อยอดให้ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่มีไว้เพื่อเปลี่ยนฐานเดิมที่เป็นอยู่