เลือกตอบรับงานที่เสนอเงินเดือนให้สูงสุดเสมอ

มองหางานที่ทำเงินมากกว่าที่เลือกงานประเภทให้คำปรึกษา

วางแผนเส้นทางอาชีพด้วยตัวคุณเอง อย่าหวังพึ่งพาฝ่ายบุคคล

มุ่งเน้นการแสวงหาลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ให้ดี

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

จงเลือกทำงานที่ยากและเป็นงานที่โดดเดี่ยว

หลีกเลี่ยงการเขียนข้อความที่สร้างความขัดข้องใจต่อผู้อื่น

แบ่งเวลาสำหรับการไตร่ตรองและทบทวนวันละครั้งๆละหนึ่งชั่วโมง

ใช้สมุดจดหรือเครื่องมือสำหรับทดความคิดส่วนตัว

อย่าร่วมวงดื่มกับเพื่อนฝูงและหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงของบริษัท

อย่าสูบบุหรี่

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีระดับสูงกว่า

จำชื่อพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคุณให้ได้

มาถึงที่ทำงานก่อนเวลาและออกจากที่ทำงานหลังเลิกงานเพียงเล็กน้อย

อย่านำงานกลับไปทำที่บ้าน

สร้างเสริมคุณลักษณะที่เป็นที่ยอมรับต่อคนรอบข้าง

รับประทานอาหารในห้องพักของคุณ

จงทำงานในขณะเดินทาง อย่าทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิง

หมั่นส่งข้อความที่ขียนด้วยลายมือ

สร้าง สะสม และเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลบุคคล

อย่าทำตัวตีสนิทกับผู้บังคับบัญชา

อย่าปิดบังปัญหา

จงยึดหลักการทำให้เห็นผลเป็นประจักษ์ และให้อยู่ในสายตาคนรอบข้าง

หาเวลาหยุดพักผ่อนเสียบ้าง

อย่าปฏิเสธคำขอของผู้บริหารระดับอาวุโส

อย่าสร้างความประหลาดใจให้เจ้านาย

ทำให้เจ้านายดูดี และทำให้เจ้านายของเจ้านายดูดียิ่งกว่า

อย่าปล่อยให้เจ้านายที่ดีทำงานผิดพลาด

ไปห้องสมุดเดือนละครั้ง

เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิตของคุณบ้าง

จงอ่านหนังสือที่มีคุณค่าต่อความคิดเพียงไม่กี่เล่ม

แต่งตัวให้ดูดีมีเกียรติไปงานสังคม

ให้ความสำคัญและลงทุนด้านบุคลากรให้มาก

จงจ่ายค่าจ้างพนักงานของคุณให้สูงกว่าที่ควรจะจ่ายจริง

จงหมั่นสังเกต ดูและฟัง

จงให้ความรัก ความซื่อสัตย์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

ค้นหาและเติมเต็ม ช่องว่างของข้อมูล

จงทำการบ้านและงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด

อย่าตื่นตระหนด หวาดระแวง และอารมณ์เสีย

เรียนรู้้การสื่อสาร พูดและเขียน ด้วยความเรียบง่าย

ปฏิบัติอย่างให้ความสำคัญกับคนทุกคน

เป็นผู้ให้ความดีความชอบ ไม่ใช่เหมาเอาความดีความชอบ

ให้โบนัสพิเศษอย่างี่เขาคาดไม่ถึง

จงสุภาพ อ่อนน้อม ต่อทุกคน

อดทนต่องานหนักและงานที่จำเจ

ความรีบเร่งก่อให้เกิดความสูญเปล่า

ความชักช้าก่อให้เกิดความสูญเปล่า

เติมถ่านเชื่อเพลิงให้กับสิ่งดีๆที่เข้ามา จงอย่าปล่อยผ่านไปง่ายๆ

ให้ความสำคัญกับแนวคอดที่ฉลาด ไม่ใช่แหล่งที่มาของแนวคิดนั้น

จงอยู่ห่างการเมืองภายในบริษัท

มีภาพลักษณ์เป็นคนเฉียบแหลมและเฉียบขาด

ศึกษาเรียนรู้ เอาแบบอย่าง และทะนุถนอมเจ้านายที่ดีเยี่ยมไว้

อย่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ

อย่าประเมินฝ่ายตรงข้ามต่ำเกินไป

จงกล้าเผชิญความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

แนวคิดหรือแผนการไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่จะต้องลงมือปฏิบัติอยางสมบูรณ์

เก็บบันทึกรวบรวมความผิดพลาดของคุณด้วยความภาคภูมิและใส่ใจ

มีชีวิตอยู่กับวันนี้ วางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ และลืมอดีตเมื่อวันวาน

ทำตัวให้สนุกสนานและหัวเราะ

ปฏิบัติต่อครอบครัวของคุณราวกับว่าพวกเขาคือลูกค้ารายใหญ่

มองงานด้วยสายตาอย่างพนักงานขาย

จงเป็นพนักงานขายที่มุ่งมั่นในงานขายอย่างจริงจัง

อย่าทำตัวเป็นผู้สร้างอาณาจักร

การสอนคือการเรียนรู้และชี้นำ

อย่าท้อใจเพราะนักทำลายความคิดเป็นเหตุ