อคติจากการมีข้อมูลล้นเหลือ เกิดจากความเข้าใจผิดที่ว่ายิ่งมีข้อมูลมากเท่าไร เราก็ยิ่งตัดสินใจได้ดีมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้าม ข้อมูลมหาศาลไม่ได้ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเลย คนหลายวิชาชีพมักเสพติดการรวบรวมข้อมูล แม้ข้อมูลบางอย่างจะไม่มีประโยชน์เลยก็ตาม ทำให้เสียเงินและเวลาโดยไม่จำเป็น