หนังสือเรื่อง : Integrated Life Architecture: สถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ
หมวด : หนังสือทั่วไป การพัฒนาตนเอง
ผู้แต่ง : ธนกฤต เลิศเมธาสกุล

เกริ่นนำ:
หากพูดถึง “ชีวิต” คำถามที่เรามักจะได้ยินอยู่ในใจกับที่ได้รับฟังจากทั่วไปภายนอกมักไม่ไกลเกินกว่าคำถามที่ว่า 1) ชีวิตคืออะไร 2) ชีวิตเป็นอย่างไร 3) ชีวิตดำเนินไปอย่างไร 4) ชีวิตควรเป็นเช่นไร 5) ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร สำหรับคำถามแรก ไม่ว่าจะตอบให้ต่างกันแค่ไหน ผมเชื่อว่าก็เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงกัน อธิบายซึ่งกันและกันได้ และเป็นหน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยอธิบาย เติมเต็มคำตอบได้

ช่องทางจำหน่าย : ebooks, ookbee, mebmarket