โดยพื้นฐานแล้ว ผมเป็นคนชอบคิดมากกว่าปฏิบัติ ครั้นยามมีช่องเวลาว่างให้คิดหน่อย ก็มักจะคิดเชื่อมโยงเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ป็นระยะ เมื่อตอนที่ทำงานเป็นนักวิเคราะห์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและกลยุทธ์องค์กร ก็พบว่า แท้จริงแล้วองค์ประกอบขององค์กรกับชีวิตคนเรา ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แค่มีขนาด (Scale) ที่ต่างกันเพียงเท่านั้น จากนั้นก็ได้มีโอกาสรู้จักกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) และได้สัมผัสกับการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมที่ได้บูรณาการธุรกิจกับไอทีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร ทำไมต้ององค์กร จึงได้เริ่มคิดถึงองค์ประกอบของชีวิตที่จับต้องได้ เข้าใจได้ง่าย และเป็นกลางที่ใช้ได้กับทุกคน ผมศึกษาจากสื่อรอบตัว ค่อยค่อยคิดอยู่ระยะหนึ่งซึ่งก็นานพอดู จนได้เป็นโครงสร้างที่ผมเรียกมันว่า Life Architecture ให้สอดคล้องกับแบบที่องค์กรมี ดังรูป