แน่นอนว่าคนทุกคนเกิดมาแล้ว ย่อมมีแรงปรารถนาที่แตกต่างกัน แต่คนทุกคนก็ต้องการความสุขกับความสำเร็จเหมือนกัน ถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นเฉพาะตัวก็ตามที … ผมชื่นชอบสมการที่อธิบายความสุขและความสำเร็จอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้กับทุกคนของ Chip Conley แบบนี้

ความสุข = การอยากได้สิ่งที่คุณมี / การมีสิ่งที่คุณอยากได้

ความสำเร็จ = ความรัก + ความมุ่งมั่น + การทำงานหนัก

ความสุขไม่ได้เกิดจากการได้มาของสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียว การที่ไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการก็คงจะหงุดหงิดไม่มีความสุขน่าดู ดังนั้นแล้ว ตัวปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่สุขที่แท้จริงคือความต้องการนั่นเอง ไม่ใช่ว่าจะได้มาหรือไม่ได้มา แต่ในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งถ้าไม่มีความอยากคงไม่ได้เกิดมานั้น จะสร้างสมดุลย์ระหว่างความอยากกับความพอให้เกิดความสุขได้อย่างไร แต่ละคนก็คงจะไม่เท่ากันเสียทีเดียว

นิยามอย่างง่ายที่สุดของความสำเร็จไม่ได้เกิดจากอะไรเลยมากไปกว่าการลงมือทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ถ้าทำให้ชีวิตยากขึ้นมาอีกนิด ก็ต้องพินิจว่าที่แล้วเสร็จนั้นตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าตรงก็นับได้ว่าประสบความสำเร็จ แต่ส่วนประกอบที่จะทำให้งานใดๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ จะต้องมีความรัก ความมุ่งมั่น ตลอดจนการทำงานหนัก ส่วนจะมีระดับความมากหรือน้อยนั้น ก็สุดแล้วแต่ประเภทและโอกาสของสิ่งที่ทำ