ในที่สุดผมก็ทำมันจนเสร็จ ใช่แล้ว มันคือต้มยำที่รวมเอาเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ใช้กับองค์กรมาปรับใช้กับชีวิต ผมคิดว่ามันควรเป็นแพลทฟอร์มช่วยให้เห็นภาพเพื่อการวิเคราะห์ออกแบบและวางแผนให้กับเพื่อนร่วมโลกของผมได้บ้าง จึงได้เรียกมันว่า Life Platform แต่ช้าก่อน เนื่องด้วยการที่ได้รวมเอาทุกมุมมองเท่าที่ปัญญาผมจะสังเคราะห์ออกมาได้ ณ ห้วงเวลาหนึ่ง นอกเหนือจากการรวมเอาเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ผมจึงใส่คำขยายความเพิ่มเติมว่าเป็นแบบบูรณาการ จึงกลายมาเป็น แพลทฟอร์มชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Platform) มุมมองหรือมิติที่ได้รับการพิจารณาที่ว่านี้ ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบ ความสำคัญ ความสัมพันธ์ ห้วงเวลา และกลยุทธ์

  • ส่วนประกอบร่วมพื้นฐานของคนทุกคนที่ควรให้ความใส่ใจในฐานะที่เกิดมาชีวิตหนึ่ง หรือเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อส่วนประกอบนั้น
  • ความสำคัญของแต่ละส่วนประกอบ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละส่วนประกอบ
  • ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสำคัญและความสัมพันธ์ของส่วนประกอบตามกาลเวลา
  • แนวทางเชิงกลยุทธ์ของการนำไปใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของชีวิตอย่างเหมาะสม

ท้ายที่สุดนี้ ผมกลับมาคิดว่า ควรจะมีความภูมิใจในสิ่งประดิษฐ์ทางความคิดนี้หรือไม่ ก็ได้บทสรุปว่า ถ้าไม่ภูมิใจก็จะไม่พบที่ยืนที่จะไป (พัฒนา) ต่อ แต่ถ้าหากภูมิใจก็อาจสูญสิ้นจินตนาการที่จะไปได้อีก