หากกล่าวถึงเรื่องในมุมธุรกิจอย่างสินค้าหรือบริการ หรือในมุมของการลงทุน ทุกคนคงจะได้ยินเรื่องการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอมาบ้างไม่มากก็น้อย หลักคิดของพอร์ตโฟลิโอนั้นเรียบง่ายแต่สำคัญอย่างยิ่งยวด นั่นคือ การพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่อย่างเป็นองค์รวม เพราะเราจะต้องแบ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปสนับสนุนสิ่งที่มีอยู่นั้น คิดง่ายๆ ก็แรงกายกับเวลาของเรานี่แหละ สิ่งไหนสำคัญกว่าก็ทุ่มให้มากหน่อย สิ่งไหนด่วนใช้ก่อนก็ทุ่มให้ไปก่อน ความยากอยู่ที่มันไม่นิ่ง มันเป็นอนิจจัง บางสิ่งที่ในช่วงเวลาหนึ่งอาจสำคัญ บางช่วงอาจไม่สำคัญ จึงต้องมีการนำเข้าใหม่ ตัดออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งไหนจะทำให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักสำเร็จได้ นี่แค่ประเด็นแรก ถ้าจะให้เลิศกว่านั้น ก็ต้องพิจารณาในประเด็นถัดมา ก็คือ อะไรที่เป็นองค์ประกอบร่วมและอะไรเป็นองค์ประกอบเฉพาะของสิ่งสำคัญเหล่านั้น ซึ่งถ้าสกัดออกมาได้ ก็ควรจะมุ่งไปที่องค์ประกอบร่วมที่เป็นของสิ่งต่างๆเสียก่อน จะช่วยให้ทุ่นแรง ประหยัดทรัพยากรได้มาก ถ้าจะถามต่อว่ามากน้อยแค่ไหน ก็คงต้องดูกันต่อว่ามีสิ่งสำคัญมากน้อยเท่าไรที่ต้องใช้องค์ประกอยนั้น ยิ่งมากก็ยิ่งประหยัดได้มากนั่นเองแต่หากพูดถึงการจัดการชีวิตหละ แน่นอนว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ แถมใช้ได้เป็นอย่างดีเสียด้วย หากจำกันได้ว่าหน้าตาของสถาปัตยกรรมชีวิตในตอนที่ 1 เป็นอย่างไร เราก็จะมองเห็นว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคนเราก็คือส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมนั่นเอง (Social Career Knowledge Wealth Self Spirit Health) จากรูป แสดงถึง พอร์ตโฟลิโอชีวิตของคนๆหนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญและทุ่มเทในแต่ละด้าน

ilf