แนวคิดการวิเคราะห์ธุรกิจที่จะลงทุนอย่างง่าย ผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วน่าจะมี 2 มุมหลักๆ หากพิจารณาในด้านโอกาสจากภายในหรือภายนอก คิอ ถ้าคิดจาก Inside Out จะเป็นการมองความสามารถของเราก่อน แล้วจึงไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อหากลยุทธ์ทางการแข่งขัน และการคิดอย่าง Outside In จะเป็นการมองภายนอกหรือคู่แข่งก่อนที่จะมาหาวิธีการที่จะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งบนพื้นฐานความสามารถที่เรามีอยู่ ข้อดีของแบบแรกคือ มีโอกาสจะได้ลงมือทำสูงกว่า เร็วกว่า โดยเน้นไปที่การปรับกระบวนท่าในสนามแข่งขัน และแน่นอนว่ามีความเสี่ยงกว่าแบบที่สอง เพราะแบบที่สองนี้จะเน้นหาความได้เปรียบหรือสร้างความได้เปรียบขึ้นมาก่อน เพื่อการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ แต่จะต้องวิเคราะห์ด้วยข้อมูลที่ทันต่อเวลาและอย่าชักช้าจนโอกาสหลุดมือไป หากคุณเคยเจอประสบการณ์อย่างผม ที่ได้รับการเสนอราคาโครงการด้วยต้นทุนทรัพย์สินที่แพงกว่าปกติ (อาจจะจากคนในองค์กรเอง) จนไม่สามารถวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนหรือคุ้มที่รอคอยความคุ้มทุน ซึ่งเป็นวิธีการแบบ Inside Out นี้ อาจจะลองปรับเปลี่ยนเส้นทางการคิดให้ย้อนศรเป็นแบบ Outside In ดูบ้าง ซึ่งผมมักจะเรียกว่าเป็น Business Lead ไม่ใช่ให้ Technology มา lead …

decision_investment

จากรูปที่ผมร่างคร่าวๆ นี่ จะพบว่าถ้าเราวิเคราะห์คู่แข่งจนได้ต้นทุนดำเนินการที่ดีกว่า หรือถ้ายังไม่ได้ดีกว่าในตอนนี้ เราจะสามารถพัฒนาความสามารถทางการผลิตการให้บริการที่มีต้นทุนที่ดีขึ้นได้หรือไม่ หรือหาผู้ supply อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำโครงการได้ราคาถูกลงหรือไม่ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยลง เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น