ถ้าคุณยังจำได้ว่า คุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ของความสุขและความสำเร็จมีอะไรบ้าง ถ้าคุณลองสังเกตการเรียงตัวของอักษรนำของแต่ละคุณสมบัติ ก็จะเห็นได้ว่า ทั้งคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (SPACE) และคุณสมบัติขั้นประยุกต์ (CHAMP) จะมีอักษร A อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกัน เป็นความบังเอิญกระนั้นหรือ ที่จริงแล้วผมตั้งใจให้อยู่ตรงกันในตำแหน่งนั้นเพราะมันคือหัวใจของทั้งสองส่วน ในส่วนพื้นฐานเพื่อสร้างความสุขนั้น ทัศนคติ (A-Attitude) จะมองโลกหรือมองตัวเราในแบบใดไม่สำคัญ เพียงแต่ต้องมองเป็นบวกเท่านั้น ในส่วนประยุกต์เพื่อสร้างความสำเร็จ การเล่นแร่แปรธาตุ (A-Alchemy) จะต้องไม่หยุดนิ่งหรือเป็นเพียงองค์ประกอบเชิงเดี่ยว แต่จะต้องไหลลื่นพลิกแพลง และผสมกลมกลืนไปได้ด้วยทุกองค์ประกอบ ขยายความเพิ่มเติมได้ว่า ทัศนคติควรจะเป็นสิ่งที่สถิตย์ (Static) อยู่เฉพาะด้านบวกเพื่อคอยคัดกรองเอาแต่สิ่งที่ดีและสร้างการตอบสนองในแง่ดีให้แก่ทุกคุณสมบัติ ต่างกับการเล่นแร่แปรธาตุที่ควรจะเป็นพลวัตร (Dynamic) ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ทำให้ทุกคุณสมบัติเกิดความยืดหยุ่น เกิดมุมมองใหม่ มีวิธีการที่ต่างไปจากเดิม หรือเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้น … ผมชอบพูดสั้นๆ ว่า ทัศนคติที่ดี ทำให้เราดี การเล่นแร่แปรธาตุเป็น ทำให้เราเก่ง กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทั้งทัศนคติและการเล่นแร่แปรธาตุ คือคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นแชมป์