living_champ_7เป้าหมายที่ท้าทาย อะไรก็ตามที่สร้างความกระหายชวนไข่ขว้า ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไร ขอให้เพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความคุ้มค่าไปเสียก่อน อย่าเพิ่งไปใส่ใจกับสิ่งดีๆ ที่สร้างความสับสนให้กับตัวเรา ก่อนอื่นขอให้นึกถึงความต้องการส่วนตัวเป็นที่ตั้งเสียก่อน บางคนอาจพบว่าการนอนอยู่บ้านทั้งชีวิตคือความท้าทายต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างไร แต่ขอให้ตระหนักว่าเป้าหมายนั้นเป็นของเรา ไม่ใช่การเปรียบเทียบหรือเอาชนะปัจจัยอื่นภายนอกตัวเรา จากนั้นก็หันกลับไปพิจารณา 3 สิ่งก่อนหน้าว่า หากขาด 3 สิ่งดังกล่าว ชีวิตเราจะยังคงมีความสุข มีความหมายต่อตัวเองหรือไม่ บนความสำเร็จของเป้าหมายที่ได้คิดไว้ตอนแรก หากใช่ ก็ขอให้เดินหน้าไล่ล่าความท้าทายนั้นทันที หากยังไม่ใช่ ก็ขอให้ลองพิจารณาองค์ประกอบเพื่อคุณภาพของการกำหนดเป้าหมายชีวิต อันประกอบไปด้วย
– ความสุข ความสำเร็จ และความหมายต่อตนเอง
– ประโยชน์ต่อสังคม