My Cycling & My (10+1)Ds – วงจรดำเนินกิจกรรมของผม

cycleกิจกรรมในชีวิตคนเรา หากสรุปแล้วคงหนีไม่พ้นวงจรที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้ไปมากนัก กิจกรรมใด ล้วนมีโอกาสจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์หากผ่านพ้นไปแล้ว (Did) หรือทำได้สำเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมา (Done) รวมไปถึงสิ่งที่ควรทำในขณะปัจจุบันที่รับรู้ถึงลมหายใจในตอนนี้ (Do) ทั้งสาม D มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเวลาเพราะได้เกิดกรรมในเวลาของชีวิต แต่สิ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์เพราะเราควรเลือกที่จะไม่ทำให้เกิดการบันทึกลงในประวัติศาสตร์หรือเวลาชีวิตของเราก็คือ สิ่งที่ไม่ควรทำ (Don’t) นั่นเอง

ในส่วนของกระบวนการนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ มีลำดับขั้นตอนเป็นวงจรดังต่อไปนี้

Desire – เริ่มต้นด้วยการรู้จักและทำความเข้าใจในเรื่องที่จะทำ ทั้งด้านความต้องการที่มาจากแรงปรารถนาขิงเราเอง รวมถึงธรรมชาติของสิ่งนั้นที่ควรจะเป็นหรือมีโอกาสเป็นได้

Define – ระบุให้ชัดถึงผลลัพธ์ที่ต้องการเป็น เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง หากยังเป็นความฝันอยู่ ให้ย้อนกลับไปขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อทำความเข้าใจแล้วแปลงอกมาให้อยู่ในรูปเป้าหมายให้จงได้

Design – วิเคราะห์และออกแบบเส้นทางเดินเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย

Develop – สรรค์สร้างและพัฒนาเส้นทาง วิธีการ ช่องทาง หรืออะไรก็ตามที่ให้เกิดความพร้อมรองรับการลงมือปฏิบัติ แล้วก็อย่าลืมลงมือทำ

Drive – ลงมือทำ ยังไม่พอ ต้องขับเคลื่อนสิ่งที่ทำด้วยแรงบันดาลใจ วินัย และอุตสาหะ อย่างชาญฉลาดหรือการมีกลยุทธ์นั่นเอง

Die – มีเกิดมีดับ กรรมใดที่เริ่ม ก็ย่อมถึงวาระสิ้นสุดกรรม แต่จะจบให้สวยได้อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอน

ที่กล่าวมานี้เป็นการกระทำจากภายในหรือตัวเราเองเป็นหลัก  จะดีที่สุดควรจะมี D ตัวที่ 11 ได้แก่ ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากภายนอก (Data) เข้ามาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

สรุปให้ชัดให้เป็นระบบเสียหน่อย ผมขอแนะนำ 10D หรือเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน หนึ่งนับถือศาสนา … เฮ่ย ไม่ใช่ … 10D ที่ว่านี้สามารถแบ่งออกเป็น สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ 4D กับกระบวนการแบบเป็นวงจร 6D แถมท้ายด้วย D ตัวที่ 11 คือข้อมูลจากภายนอก